Handlekurv

Ingen produkter i handlekurven.

Ønsker du å teste YachtStrip?

YachtStrip

...bare send meg en melding!

Volker Schuster
Be om en prøve nå

* Én prøve per prosessor i Tyskland så lenge lageret rekker.
For frakt utenfor Tyskland belaster vi 9,85 Euro.

YachtStrip

YachtStrip

Vi tror på god kommunikasjon og hjelper gjerne til. Det er bare å ringe eller skrive til oss - mye kan løses med litt kompromissvilje. Vi setter pris på et positivt forhold til kundene våre.

Innholdsfortegnelse

 1. Anvendelsesområde
 2. Inngåelse av kontrakt
 3. Angrerett
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Leverings- og ekspedisjonsbetingelser
 6. Rettighetsforbehold
 7. Ansvar for mangler (garanti)
 8. Innløsning av kampanjekuponger
 9. Gjeldende rett
 10. Sted for jurisdiksjon
 11. Alternativ tvisteløsning

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse generelle vilkårene (heretter kalt "AGB") for selskapet EcoLogix Ltd. (heretter kalt "selger") gjelder for alle avtaler som inngås mellom en forbruker eller en næringsdrivende (heretter kalt "kunden") og selgeren i forbindelse med alle varer og/eller tjenester som presenteres i selgerens nettbutikk. Kundens egne vilkår og betingelser avvises herved, med mindre annet er avtalt.

1.2 Disse vilkårene gjelder tilsvarende for avtaler om levering av billetter, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Disse salgs- og leveringsbetingelsene regulerer kun salg av billetter til bestemte arrangementer som er spesifisert i selgerens varebeskrivelse, og ikke gjennomføringen av disse arrangementene. For gjennomføringen av arrangementene gjelder kun de lovbestemte bestemmelsene i forholdet mellom deltakeren og arrangøren og eventuelle avvikende vilkår fra arrangøren. Hvis selgeren ikke også er arrangør, er han ikke ansvarlig for at arrangementet gjennomføres korrekt, noe den respektive arrangøren alene er ansvarlig for.

1.3 En forbruker i henhold til disse vilkårene er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som ikke primært kan tilskrives vedkommendes kommersielle eller uavhengige yrkesaktivitet.

1.4 En entreprenør i henhold til disse vilkårene er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskap med juridisk kapasitet som, når de inngår en juridisk transaksjon, handler i utøvelsen av sin kommersielle eller uavhengige yrkesaktivitet.

2) Inngåelse av kontrakt

2.1 Produktbeskrivelsene i selgerens nettbutikk er ikke bindende tilbud fra selgerens side, men tjener til å gi kunden et bindende tilbud.

2.2 Kunden kan sende inn tilbudet via det elektroniske bestillingsskjemaet som er integrert i selgerens nettbutikk. Etter å ha lagt de valgte varene i den virtuelle handlekurven og gått gjennom den elektroniske bestillingsprosessen, avgir kunden et juridisk bindende tilbud på varene i handlekurven ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen. Kunden kan også sende tilbudet til selgeren via e-post, faks, elektronisk kontaktskjema eller telefon.

2.3 Selgeren kan akseptere kundens tilbud innen fem dager,

 • ved å sende kunden en skriftlig ordrebekreftelse eller en ordrebekreftelse i tekstform (faks eller e-post), hvor kundens mottakelse av ordrebekreftelsen er avgjørende, eller
 • ved å levere de bestilte varene til kunden, hvor kundens mottakelse av varene er avgjørende, eller
 • ved å kreve betaling fra kunden etter at bestillingen er lagt inn.

Hvis flere av de nevnte alternativene foreligger, inngås avtalen på det tidspunktet hvor ett av de nevnte alternativene inntreffer først. Fristen for å akseptere tilbudet begynner å løpe dagen etter at tilbudet er sendt fra kunden og slutter ved utgangen av den femte dagen etter at tilbudet er sendt. Dersom selgeren ikke aksepterer kundens tilbud innen den nevnte fristen, skal dette anses som en avvisning av tilbudet med den konsekvens at kunden ikke lenger er bundet av sin viljeserklæring.

2.4 Hvis du velger en betalingsmåte som tilbys av PayPal, behandles betalingen via betalingstjenesteleverandøren PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter kalt "PayPal"), i henhold til PayPals vilkår for bruk, som du finner på https://www.paypal.com/da/webapps/mpp/ua/brukeravtale-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - i henhold til vilkårene og betingelsene for betalinger uten PayPal-konto, som du finner på https://www.paypal.com/da/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden betaler ved hjelp av en betalingsmåte som tilbys av PayPal, og som kan velges i bestillingsprosessen på nettet, erklærer selgeren allerede aksept av kundens tilbud når kunden klikker på knappen som fullfører bestillingsprosessen.

2.5 Når du sender inn et tilbud via selgerens online bestillingsskjema, lagres avtaleteksten av selgeren etter at avtalen er inngått og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-post, faks eller brev) etter at kundens bestilling er sendt. Selgeren vil ikke gjøre avtaleteksten tilgjengelig utover dette. Hvis kunden har opprettet en brukerkonto i selgerens nettbutikk før bestillingen sendes, arkiveres bestillingsdataene på selgerens nettsted og er gratis tilgjengelig for kunden via den passordbeskyttede brukerkontoen ved å oppgi de tilsvarende innloggingsdataene.

2.6 Før kunden legger inn en bindende bestilling via selgerens online bestillingsskjema, kan han eller hun oppdage eventuelle inntastingsfeil ved å lese nøye gjennom informasjonen som vises på skjermen. Et effektivt teknisk hjelpemiddel for å oppdage feil kan være nettleserens forstørrelsesfunksjon, som forstørrer skjermbildet. Underveis i den elektroniske bestillingsprosessen kan kunden korrigere opplysningene ved hjelp av de vanlige tastatur- og musefunksjonene helt til han eller hun klikker på knappen som avslutter bestillingsprosessen.

2.7 Kontrakten kan inngås på forskjellige språk. Det spesifikke språkvalget vises i nettbutikken.

2.8 Ordrebehandling og kontakt skjer vanligvis via e-post og automatisert ordrebehandling. Kunden må forsikre seg om at e-postadressen han oppgir for ordrebehandling er korrekt, slik at e-poster som selgeren sender, kan mottas på denne adressen. Spesielt ved bruk av SPAM-filtre må kunden sørge for at alle e-poster som sendes av selgeren eller av tredjeparter som er engasjert av selgeren for å behandle bestillingen, kan leveres.

3) Angrerett

3.1 Forbrukere har som hovedregel angrerett.

3.2 Ytterligere informasjon om angreretten finner du i selgerens avbestillingsregler.

3.3 Angreretten gjelder ikke for forbrukere som ikke tilhører en medlemsstat i EU på det tidspunktet avtalen inngås, og hvis eneste bosted og leveringsadresse er utenfor EU på det tidspunktet avtalen inngås.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Med mindre annet er oppgitt i selgerens produktbeskrivelse, er de oppgitte prisene totalpriser som inkluderer lovpålagt merverdiavgift. Eventuelle ekstra leverings- og fraktkostnader vil bli angitt separat i den respektive produktbeskrivelsen.

4.2 Ved leveranser til land utenfor EU kan det i enkelte tilfeller påløpe ytterligere kostnader som selgeren ikke er ansvarlig for, og som må dekkes av kunden. Dette gjelder for eksempel kostnader for overføring av penger fra kredittinstitusjoner (f.eks. overføringsgebyrer, vekslingsgebyrer) eller importavgifter eller skatter (f.eks. toll). Slike kostnader kan også påløpe i forbindelse med overføring av penger hvis leveransen ikke skjer til et land utenfor EU, men kunden betaler fra et land utenfor EU.

4.3 Betalingsmåten(e) vil bli kommunisert til kunden i selgerens nettbutikk.

4.4 Dersom det er avtalt forskuddsbetaling via bankoverføring, forfaller betalingen umiddelbart etter kontraktsinngåelse, med mindre partene har avtalt en senere forfallsdato.

4.5 Hvis det velges en betalingsmåte som tilbys via betalingstjenesten "PayPal", skal betalingen behandles via PayPal, og PayPal kan også bruke tjenester fra tredjeparts betalingstjenesteleverandører til dette formålet. Hvis selgeren også tilbyr betalingsmåter via PayPal der han foretar forskuddsbetalinger til kunden (f.eks. kjøp på konto eller delbetaling), overdrar han sitt betalingskrav i denne forbindelse til PayPal eller til den betalingstjenesteleverandøren som PayPal har bestilt og spesifikt navngitt til kunden. Før selgerens overdragelseserklæring aksepteres, skal PayPal eller betalingstjenesteleverandøren på oppdrag fra PayPal foreta en kredittsjekk ved hjelp av de overførte kundedataene. Selgeren forbeholder seg retten til å nekte kunden å benytte den valgte betalingsmåten i tilfelle et negativt resultat av kredittsjekken. Hvis den valgte betalingsmåten godkjennes, må kunden betale fakturabeløpet innen den avtalte betalingsperioden eller med de avtalte betalingsintervallene. I dette tilfellet kan kunden bare betale PayPal eller betalingstjenesteleverandøren som PayPal har bestilt, med gjeldsfraskrivelseseffekt. Selv ved overdragelse av fordringer er selgeren ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varer, leveringstid, forsendelse, retur, reklamasjoner, avbestillingserklæringer og returer eller kreditnotaer.

4.6 Ved valg av betalingsmåten "SOFORT" gjennomføres betalingen via betalingstjenesteleverandøren SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (heretter kalt "SOFORT"). For å kunne betale fakturabeløpet via "SOFORT" må kunden ha en nettbankkonto som er aktivert for deltakelse i "SOFORT", legitimere seg i henhold til dette under betalingsprosessen og bekrefte betalingsinstruksjonen til "SOFORT". Betalingstransaksjonen utføres deretter umiddelbart av "SOFORT", og kundens bankkonto belastes. Kunden kan finne mer informasjon om betalingsmåten "SOFORT" på Internett på følgende adresse https://www.klarna.com/umiddelbart/ hente ut.

4.7 Hvis en betalingsmåte som tilbys via betalingstjenesten "Stripe" velges, behandles betalingen via betalingstjenesteleverandøren Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (heretter "Stripe"). De enkelte betalingsmåtene som tilbys via Stripe, formidles til kunden i selgerens nettbutikk. Stripe kan bruke andre betalingstjenester til å behandle betalinger, og for disse kan det gjelde spesielle betalingsvilkår som kunden kan bli informert om separat. Ytterligere informasjon om Stripe finner du på Internett på følgende adresse https://stripe.com/da kan hentes.

4.8 Hvis det velges en betalingsmåte som tilbys av betalingstjenesten "Mondu", behandles betalingen via Mondu GmbH, Alexanderstraße 36, 10179 Berlin (heretter kalt "Mondu GmbH"), som selgeren overdrar sitt betalingskrav til. Før Mondu GmbH aksepterer selgerens oppdragserklæring, foretar Mondu GmbH en kredittsjekk ved hjelp av de overførte kundeopplysningene. Selgeren forbeholder seg retten til å nekte kunden å benytte den valgte betalingsmåten i tilfelle et negativt resultat av kredittsjekken. Hvis denne betalingsmåten godkjennes av Mondu GmbH, må kunden betale fakturabeløpet til Mondu GmbH på de betingelsene som selgeren har oppgitt, og som kunden blir informert om i selgerens nettbutikk. I dette tilfellet kan kunden kun betale til Mondu GmbH med gjeldsbefriende virkning. Selv ved overdragelse av fordringer forblir selgeren ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varen, leveringstid, forsendelse, retur, reklamasjon, angrerett og retur eller kreditnotaer.

5) Leverings- og ekspedisjonsbetingelser

5.1 Hvis selgeren tilbyr å sende varene, skal levering skje innenfor det leveringsområdet som selgeren har oppgitt, til den leveringsadressen som kunden har oppgitt, med mindre annet er avtalt. Leveringsadressen som er oppgitt i selgerens ordrebehandling, er avgjørende for behandlingen av transaksjonen.

5.2 Varer levert av speditør leveres "fritt fortauskant", dvs. til den offentlige fortauskant som ligger nærmest leveringsadressen, med mindre annet er oppgitt i fraktinformasjonen i selgerens nettbutikk og med mindre annet er avtalt.

5.3 Hvis leveringen av varene mislykkes av grunner som kunden er ansvarlig for, skal kunden bære de rimelige kostnadene som selgeren pådrar seg som følge av dette. Dette gjelder ikke kostnadene for returforsendelsen dersom kunden faktisk benytter seg av angreretten. Hvis kunden faktisk benytter seg av angreretten, gjelder bestemmelsen i selgerens angrerettregler for returkostnadene.

5.4 Hvis kunden opptrer som næringsdrivende, går risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av de solgte varene over på kunden så snart selgeren har overlevert varene til speditøren, transportøren eller annen person eller organisasjon som er utpekt til å utføre forsendelsen. Dersom kunden opptrer som forbruker, går risikoen for tilfeldig tap og tilfeldig forringelse av salgsgjenstanden først over på kunden når salgsgjenstanden overleveres til kunden eller en person som er bemyndiget til å motta den. Uavhengig av dette går risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av de solgte varene over på kunden, også når det gjelder forbrukere, så snart selgeren har overlevert varene til speditøren, transportøren eller den person eller organisasjon som på annen måte er utpekt til å utføre forsendelsen, dersom kunden har gitt speditøren, transportøren eller den person eller organisasjon som på annen måte er utpekt til å utføre forsendelsen, i oppdrag, og selgeren ikke på forhånd har oppgitt denne personen eller organisasjonen til kunden.

5.5 Selger forbeholder seg retten til å heve avtalen ved feilaktig eller mangelfull egenlevering. Dette gjelder kun dersom selgeren ikke er ansvarlig for den manglende leveringen og selgeren har inngått en spesifikk dekningstransaksjon med leverandøren med tilbørlig aktsomhet. Selger skal gjøre alle rimelige anstrengelser for å fremskaffe varene. Dersom varen ikke er tilgjengelig eller bare delvis tilgjengelig, vil kunden umiddelbart bli informert om dette, og vederlaget vil bli refundert uten opphold.

5.6 Hvis selgeren tilbyr varene for avhenting, kan kunden hente de bestilte varene innen de åpningstidene som er angitt av selgeren på den adressen som er angitt av selgeren. I dette tilfellet vil ingen fraktkostnader bli belastet.

6) Eiendomsforbehold

Dersom selgeren foretar forskuddsbetaling, beholder han eiendomsretten til de leverte varene inntil hele kjøpesummen er betalt.

7) Ansvar for mangler (garanti)

Med mindre annet fremgår av de følgende bestemmelsene, gjelder lovens bestemmelser om mangelsansvar. I avvik fra dette gjelder følgende for avtaler om levering av varer:

7.1 Hvis kunden opptrer som en entreprenør,

 • selgeren kan velge type etterfølgende oppfyllelse;
 • foreldelsesfristen for mangler ved nye varer er ett år fra levering av varene;
 • rettigheter og krav på grunn av mangler er utelukket for brukte varer;
 • foreldelsesfristen begynner ikke å løpe på nytt hvis det foretas en erstatningslevering som en del av mangelsansvaret.

7.2 Ovennevnte ansvarsbegrensninger og forkortelse av tidsfrister gjelder ikke.

 • for krav om erstatning og refusjon av utgifter fra kunden,
 • dersom selgeren svikaktig har skjult mangelen,
 • for varer som har blitt brukt til en bygning i samsvar med normal bruk og som har forårsaket mangelen,
 • for enhver eksisterende forpliktelse for selgeren til å levere oppdateringer for digitale produkter, når det gjelder avtaler om levering av varer med digitale elementer.

7.3 For entreprenører skal i tillegg foreldelsesfristene for eksisterende lovbestemte regressrettigheter forbli upåvirket.

7.4 Hvis kunden opptrer som næringsdrivende i henhold til § 1 HGB (tysk handelslov), er han underlagt den kommersielle undersøkelses- og reklamasjonsplikten i henhold til § 377 HGB. Hvis kunden ikke oppfyller meldeplikten som er regulert i denne paragrafen, anses varen som godkjent.

7.5 Dersom kunden opptrer som forbruker, oppfordres han/hun til å reklamere til leverandøren om leverte varer med åpenbare transportskader og informere selgeren om dette. Hvis kunden unnlater å gjøre dette, har det ingen innvirkning på kundens lovbestemte eller avtalemessige mangelskrav.

8) Innløsning av kampanjekuponger

8.1 Vouchere som utstedes gratis av selgeren som en del av kampanjekampanjer med en bestemt gyldighetsperiode, og som ikke kan kjøpes av kunden (heretter kalt "kampanjekuponger"), kan bare innløses i selgerens nettbutikk og bare i den angitte perioden.

8.2 Enkelte produkter kan utelukkes fra kupongkampanjen hvis en tilsvarende begrensning følger av innholdet i kampanjekupongen.

8.3 Kampanjekuponger kan kun innløses før bestillingsprosessen er fullført. Etterfølgende motregning er ikke mulig.

8.4 Kun én kampanjekupong kan innløses per bestilling.

8.5 Verdien av varene må minst tilsvare beløpet på kampanjekupongen. Eventuell gjenværende kreditt vil ikke bli refundert av selgeren.

8.6 Hvis verdien av kampanjekupongen ikke er tilstrekkelig til å dekke bestillingen, kan du velge en av de andre betalingsmåtene som selgeren tilbyr for å betale differansen.

8.7 Saldoen på en kampanjekupong utbetales ikke i kontanter og er heller ikke rentebærende.

8.8 Kampanjekupongen vil ikke bli refundert hvis kunden returnerer varene som er betalt helt eller delvis med kampanjekupongen innenfor rammen av den lovbestemte angreretten.

8.9 Kampanjekupongen kan overføres. Selgeren kan foreta betaling med frigjørende virkning til den respektive innehaveren som løser inn kampanjekupongen i selgerens nettbutikk. Dette gjelder ikke hvis selgeren har kunnskap eller grovt uaktsom uvitenhet om den respektive innehaverens manglende autorisasjon, umyndighet eller manglende representasjonsrett.

9) Gjeldende rett

9.1 Loven i Forbundsrepublikken Tyskland skal gjelde for alle rettsforhold mellom partene, med unntak av lovene om internasjonalt salg av varer. Når det gjelder forbrukere, gjelder dette lovvalget bare i den grad beskyttelsen som gis av ufravikelige bestemmelser i loven i det landet der forbrukeren har sitt vanlige bosted, ikke oppheves.

9.2 Videre gjelder dette lovvalget med hensyn til lovbestemt angrerett ikke for forbrukere som ikke er medlem av et EU-land på tidspunktet for avtaleinngåelsen, og hvis eneste bosted og leveringsadresse er utenfor EU på tidspunktet for avtaleinngåelsen.

10) Sted for jurisdiksjon

Hvis kunden opptrer som næringsdrivende, offentligrettslig juridisk person eller offentligrettslig spesialfond med forretningskontor i Forbundsrepublikken Tyskland, er selgerens forretningskontor eksklusivt verneting for alle tvister som oppstår i forbindelse med denne kontrakten. Hvis kunden er bosatt utenfor Forbundsrepublikken Tysklands territorium, skal selgerens forretningssted være eksklusivt verneting for alle tvister som oppstår som følge av denne kontrakten, hvis kontrakten eller krav som oppstår som følge av kontrakten kan tilskrives kundens yrkes- eller forretningsvirksomhet. I ovennevnte tilfeller har selgeren imidlertid uansett rett til å anke til domstolen på kundens forretningssted.

11) Alternativ tvisteløsning

11.1 EU-kommisjonen tilbyr en plattform for online tvisteløsning på Internett på følgende lenke: https://ec.europa.eu/forbrukere/odr

Denne plattformen fungerer som et kontaktpunkt for utenrettslig løsning av tvister som oppstår i forbindelse med kjøp på nettet eller tjenestekontrakter der en forbruker er involvert.

11.2 Selgeren er ikke forpliktet til å delta i en tvisteløsningsprosedyre for en forbrukervoldgiftsnemnd, men er forberedt på å gjøre det.