Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Wilt u YachtStrip testen??

YachtStrip

...stuur me gewoon een bericht!

Volker Schuster
Vraag nu een monster aan

* Eén monster per verwerker binnen Duitsland zolang de voorraad strekt.
Voor verzending buiten Duitsland brengen we 9,85 euro verzendkosten in rekening.

YachtStrip

YachtStrip

.stk-8120b43{max-width:880px !important}

Wij geloven in goede communicatie en helpen je graag. Bel of schrijf ons gewoon - veel dingen kunnen worden opgelost met een beetje bereidheid om compromissen te sluiten. We hechten veel waarde aan een positieve relatie met onze klanten.

.stk-14d46ba{max-breedte:880px !important}
.stk-d301930{background-color:var(-thema-palette-color-8,#ffffff) !.important;border-radius:16px !.important;overflow:hidden !.important;max-width:900px !.important}.stk-d301930:before{background-color:var(-thema-palette-color-8,#ffffff) !.important}

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Sluiting van het contract
 3. Recht op annulering
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)
 8. Inwisselen van promotionele vouchers
 9. Toepasselijk recht
 10. Plaats van jurisdictie
 11. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna "AV" genoemd) van het bedrijf EcoLogix Ltd. (hierna "Verkoper" genoemd) zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen een consument of een handelaar (hierna "Klant" genoemd) en de Verkoper met betrekking tot alle goederen en/of diensten voorgesteld in de online shop van de Verkoper. De opname van de eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij verworpen, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet primair kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.3 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een juridische transactie handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen om de klant een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online shop van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een wettelijk bindend contractueel aanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook per e-mail, fax, online contactformulier of telefoon aan de verkoper doen.

2.3 De verkoper kan het bod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant om betaling te vragen nadat de bestelling is geplaatst.

Als er meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop een van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt aan het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de bovengenoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Als een door PayPal aangeboden betalingsmethode is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd), onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden ingezien op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/gebruiksovereenkomst-vol of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onderworpen aan de algemene voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacywax-vol. Als de klant betaalt met een door PayPal aangeboden betaalmethode die kan worden geselecteerd in het online bestelproces, verklaart de verkoper het aanbod van de klant te accepteren op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen nadat het contract is gesloten en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) naar de klant gestuurd nadat de bestelling van de klant is verzonden. De verkoper stelt de tekst van het contract niet verder beschikbaar. Als de klant voor het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de onlineshop van de verkoper, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen deze door de klant gratis worden ingezien via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de bijbehorende inloggegevens in te voeren.

2.6 Voordat de klant een bindende bestelling plaatst via het online bestelformulier van de verkoper, kan hij mogelijke invoerfouten herkennen door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel om invoerfouten beter te herkennen, kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, die de weergave op het scherm vergroot. Klanten kunnen hun invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat ze op de knop klikken die het bestelproces afsluit.

2.7 Er zijn verschillende talen beschikbaar voor het afsluiten van het contract. De specifieke taalkeuze wordt weergegeven in de online shop.

2.8 Bestellingen worden over het algemeen verwerkt en het contact wordt gelegd via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor het verwerken van bestellingen correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die worden verzonden door de verkoper of door derden die in opdracht van de verkoper de bestelling verwerken, kunnen worden afgeleverd.

3) Recht op annulering

3.1 Consumenten hebben over het algemeen recht op annulering.

3.2 Meer informatie over het recht op annulering is te vinden in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper.

3.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die niet behoren tot een lidstaat van de Europese Unie op het moment van het sluiten van het contract en wier enige woonplaats en leveringsadres zich buiten de Europese Unie bevinden op het moment van het sluiten van het contract.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief wettelijke btw. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen verdere kosten ontstaan waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die door de klant moeten worden gedragen. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met het overmaken van geld als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsoptie(s) worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling verschuldigd onmiddellijk na het sluiten van het contract, tenzij de partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Als een betalingsmethode wordt gekozen die wordt aangeboden via de betalingsservice "PayPal", wordt de betaling verwerkt via PayPal, waarbij PayPal voor dit doel ook gebruik kan maken van de diensten van externe betalingsdienstaanbieders. Als de verkoper via PayPal ook betaalmethoden aanbiedt waarbij hij voorschotten aan de klant betaalt (bijv. aankoop op rekening of betaling in termijnen), draagt hij zijn betalingsaanspraak in dit verband over aan PayPal of aan de betalingsdienstaanbieder die door PayPal is aangesteld en specifiek aan de klant is genoemd. Alvorens de cessieverklaring van de verkoper te accepteren, voert PayPal of de door PayPal aangestelde betalingsdienstaanbieder een kredietcontrole uit aan de hand van de doorgegeven klantgegevens. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij een negatief controleresultaat de klant de gekozen betaalmethode te weigeren. Als de gekozen betalingsmethode is toegestaan, moet de klant het factuurbedrag binnen de overeengekomen betalingstermijn of op de overeengekomen betalingstermijnen betalen. In dit geval kan de klant PayPal of de betalingsdienstaanbieder in opdracht van PayPal alleen betalen met een schulddelgend effect. De verkoper blijft echter ook in het geval van overdracht van vorderingen verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, annuleringsverklaringen en retourzendingen of creditnota's.

4.6 Als de betalingsmethode "SOFORT" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT" genoemd). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben geactiveerd voor deelname aan "SOFORT", zich dienovereenkomstig legitimeren tijdens het betalingsproces en de betalingsinstructie aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk door "SOFORT" uitgevoerd en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. De klant kan meer informatie vinden over de "SOFORT" betaalmethode op het internet onder https://www.klarna.com/onmiddellijk/ terughalen.

4.7 Als een betalingsmethode wordt geselecteerd die wordt aangeboden via de betalingsdienst "Stripe", wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De afzonderlijke betalingsmethoden die via Stripe worden aangeboden, worden in de online shop van de verkoper aan de klant meegedeeld. Stripe kan andere betalingsdiensten gebruiken om betalingen te verwerken, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over Stripe is te vinden op het volgende internetadres https://stripe.com/nl opvraagbaar.

4.8 Als de betalingsmethode "PayPal-incasso" is geselecteerd, zal PayPal het factuurbedrag van de bankrekening van de klant incasseren nadat een SEPA-incassomachtiging is afgegeven, maar niet voordat de termijn voor de vooraankondiging namens de verkoper is verstreken. Een vooraankondiging is elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een incasso via een Europese incasso wordt aangekondigd. Als de automatische incasso niet wordt gehonoreerd vanwege onvoldoende geld op de rekening of vanwege het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of als de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die de respectieve kredietinstelling maakt als gevolg van de terugboeking als hij daarvoor verantwoordelijk is.

4.9 Als de betaalmethode automatische afschrijving via Stripe is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "Stripe"). In dit geval incasseert Stripe het factuurbedrag van de bankrekening van de klant nadat een SEPA-machtiging tot automatische incasso is afgegeven, maar niet voordat de termijn voor de voorafgaande kennisgeving namens de verkoper is verstreken. Een vooraankondiging is elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een incasso via Europese incasso wordt aangekondigd. Als de automatische incasso niet wordt gehonoreerd vanwege onvoldoende geld op de rekening of vanwege het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of als de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij hiertoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die de betreffende kredietinstelling maakt als gevolg van de terugboeking als hij hiervoor verantwoordelijk is. De verkoper behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren bij de selectie van de SEPA-incassobetalingsmethode en deze betalingsmethode te weigeren als de kredietcontrole negatief is.

4.10 Als de betaalmethode creditcard via Stripe is geselecteerd, is het factuurbedrag onmiddellijk verschuldigd bij het afsluiten van het contract. De betaling wordt verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe" genoemd). Stripe behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren en deze betaalmethode te weigeren als de kredietcontrole negatief is.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Als de verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, vindt de levering plaats binnen het door de verkoper opgegeven bezorggebied op het door de klant opgegeven bezorgadres, tenzij anders is overeengekomen. Het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven afleveradres is bepalend voor de afhandeling van de transactie.

5.2 Goederen die door een expediteur worden geleverd, worden "franco huis" geleverd, d.w.z. aan de openbare stoeprand die het dichtst bij het afleveradres ligt, tenzij anders vermeld in de verzendinformatie in de online shop van de verkoper en tenzij anders overeengekomen.

5.3 Als de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper hierdoor moet maken. Dit geldt niet voor de kosten van de retourzending als de klant zijn herroepingsrecht daadwerkelijk uitoefent. Als de klant zijn annuleringsrecht daadwerkelijk uitoefent, is de bepaling in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper van toepassing op de retourkosten.

5.4 Indien de klant handelt als ondernemer, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft geleverd aan de expediteur, vervoerder of andere persoon of organisatie die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant optreedt als consument, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen niet over voordat de goederen zijn overhandigd aan de klant of een persoon die gemachtigd is om ze in ontvangst te nemen. Desondanks gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de klant, zelfs in het geval van consumenten, zodra de verkoper de goederen heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of organisatie die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, indien de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of organisatie die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, opdracht heeft gegeven en de verkoper deze persoon of organisatie niet eerder aan de klant heeft genoemd.

5.5 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit het contract in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt alleen in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de verkoper met zorg een specifieke dekkingstransactie met de leverancier heeft afgesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In het geval dat de goederen niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.

5.6 Als de verkoper de goederen aanbiedt om af te halen, kan de klant de bestelde goederen binnen de door de verkoper aangegeven kantooruren afhalen op het door de verkoper opgegeven adres. In dit geval worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

6) Eigendomsvoorbehoud

Als de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)

Voor zover in de volgende bepalingen niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. In afwijking hiervan geldt voor overeenkomsten voor de levering van goederen het volgende:

7.1 Als de klant optreedt als ondernemer,

 • de verkoper heeft de keuze van het type nakoming achteraf;
 • de verjaringstermijn voor gebreken aan nieuwe goederen is één jaar vanaf de levering van de goederen;
 • rechten en claims wegens gebreken zijn uitgesloten voor gebruikte goederen;
 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw te lopen als in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering wordt gedaan.

7.2 De bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing

 • voor schadeclaims en onkostenvergoedingen door de klant,
 • in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze verborgen heeft gehouden,
 • voor goederen die zijn gebruikt voor een gebouw in overeenstemming met hun normale gebruik en die de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
 • voor een bestaande verplichting van de verkoper om updates te leveren voor digitale producten, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.3 Bovendien blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor bestaande wettelijke regresrechten onaangetast.

7.4 Als de klant handelt als handelaar in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), is hij onderworpen aan de handelsverplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken overeenkomstig § 377 HGB. Indien de klant de daarin geregelde meldingsplicht niet nakomt, gelden de goederen als goedgekeurd.

7.5 Als de klant handelt als consument, wordt hij verzocht om bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en om de verkoper hierover te informeren. Als de klant dit nalaat, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Inwisselen van promotionele vouchers

8.1 Vouchers die gratis worden uitgegeven door de verkoper als onderdeel van promotiecampagnes met een specifieke geldigheidsperiode en die niet kunnen worden gekocht door de klant (hierna "promotionele vouchers") kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper en alleen tijdens de aangegeven periode.

8.2 Afzonderlijke producten kunnen worden uitgesloten van de promotiebon als een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de promotiebon.

8.3 Promotionele vouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

8.4 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.

8.5 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de kortingsbon. Eventueel resterend tegoed wordt niet terugbetaald door de verkoper.

8.6 Als de waarde van de kortingsvoucher niet voldoende is om de bestelling te betalen, kan een van de andere betaalmethoden die de verkoper aanbiedt worden gekozen om het verschil te vereffenen.

8.7 Het saldo van een promotionele bon wordt niet uitbetaald in contanten en er wordt geen rente op berekend.

8.8 De waardebon wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die geheel of gedeeltelijk met de waardebon zijn betaald, terugstuurt in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht.

8.9 De kortingsbon is overdraagbaar. De verkoper kan de betaling met bevrijdende werking uitvoeren aan de respectieve houder die de promotionele bon inwisselt in de online shop van de verkoper. Dit geldt niet als de verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van de onbevoegdheid, handelingsonbekwaamheid of vertegenwoordigingsonbevoegdheid van de betreffende houder.

9) Toepasselijk recht

9.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen met uitsluiting van de wetten op de internationale verkoop van goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

9.2 Bovendien is deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijk herroepingsrecht niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen lid zijn van een lidstaat van de Europese Unie en wier enige woonplaats en leveringsadres zich op het moment van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

10) Plaats van jurisdictie

Indien de klant optreedt als koopman, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal vermogen met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de zetel van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst. Indien de klant gevestigd is buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract, indien het contract of de vorderingen die voortvloeien uit het contract kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht om een beroep te doen op de rechtbank van de vestigingsplaats van de klant.

11) Alternatieve geschillenbeslechting

11.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op het internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumenten/odr

Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is.

11.2 De verkoper is niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten, maar is daartoe wel bereid.