Καλάθι αγορών

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Θα θέλατε να δοκιμάσετε το YachtStrip?

YachtStrip

...απλά στείλτε μου ένα μήνυμα!

Volker Schuster
Ζητήστε δείγμα τώρα

* Ένα δείγμα ανά επεξεργαστή εντός της Γερμανίας όσο διαρκούν τα αποθέματα.
Για αποστολή εκτός Γερμανίας θα χρεώσουμε 9,85 ευρώ για τα έξοδα αποστολής.

YachtStrip

YachtStrip

Πιστεύουμε στην καλή επικοινωνία και είμαστε ευτυχείς να βοηθήσουμε. Απλά τηλεφωνήστε μας ή γράψτε μας - πολλά πράγματα μπορούν να επιλυθούν με λίγη προθυμία για συμβιβασμό. Εκτιμούμε τη θετική σχέση με τους πελάτες μας.

Πίνακας περιεχομένων

 1. Πεδίο εφαρμογής
 2. Σύναψη σύμβασης
 3. Δικαίωμα ακύρωσης
 4. Τιμές και όροι πληρωμής
 5. Όροι παράδοσης και αποστολής
 6. Διατήρηση του τίτλου
 7. Ευθύνη για ελαττώματα (εγγύηση)
 8. Εξαργύρωση κουπονιών προώθησης
 9. Εφαρμοστέο δίκαιο
 10. Τόπος δικαιοδοσίας
 11. Εναλλακτική επίλυση διαφορών

1) Πεδίο εφαρμογής

1.1 Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής "ΓΟΠ") της εταιρείας EcoLogix Ltd. (εφεξής "Πωλητής") ισχύουν για όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ ενός καταναλωτή ή εμπόρου (εφεξής "Πελάτης") και του Πωλητή σχετικά με όλα τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Με το παρόν απορρίπτεται η συμπερίληψη των δικών του όρων και προϋποθέσεων του Πελάτη, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

1.2 Οι παρόντες ΓΟΠ εφαρμόζονται αναλόγως στις συμβάσεις για την παράδοση εισιτηρίων, εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά. Οι παρόντες ΓΟΣ ρυθμίζουν μόνο την πώληση εισιτηρίων για ορισμένες εκδηλώσεις που προσδιορίζονται στην περιγραφή του προϊόντος του πωλητή και όχι τη διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών. Για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων ισχύουν μόνο οι νόμιμες διατάξεις στη σχέση μεταξύ του συμμετέχοντος και του διοργανωτή και τυχόν αποκλίνουσες διατάξεις και όροι του διοργανωτή. Εάν ο πωλητής δεν είναι ταυτόχρονα και διοργανωτής, δεν ευθύνεται για την ορθή εκτέλεση της εκδήλωσης, για την οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο εκάστοτε διοργανωτής.

1.3 Καταναλωτής κατά την έννοια των παρόντων ΓΟΣ είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει μια νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν μπορούν να αποδοθούν κυρίως στην εμπορική ή ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα.

1.4 Επιχειρηματίας κατά την έννοια των παρόντων ΓΟΣ είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια νομικά ικανή εταιρεία που, κατά τη σύναψη μιας δικαιοπραξίας, ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής του δραστηριότητας.

2) Σύναψη σύμβασης

2.1 Οι περιγραφές των προϊόντων που περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή δεν αποτελούν δεσμευτικές προσφορές εκ μέρους του πωλητή, αλλά χρησιμεύουν για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς από τον πελάτη.

2.2 Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει την προσφορά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας που είναι ενσωματωμένη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Αφού τοποθετήσει τα επιλεγμένα αγαθά στο εικονικό καλάθι αγορών και περάσει από τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πελάτης υποβάλλει μια νομικά δεσμευτική συμβατική προσφορά όσον αφορά τα αγαθά που περιέχονται στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας. Επιπλέον, ο πελάτης μπορεί επίσης να υποβάλει την προσφορά στον πωλητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας ή τηλεφώνου.

2.3 Ο πωλητής μπορεί να αποδεχθεί την προσφορά του πελάτη εντός πέντε ημερών,

 • αποστέλλοντας στον πελάτη γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας ή επιβεβαίωση παραγγελίας σε μορφή κειμένου (φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), όπου η παραλαβή της επιβεβαίωσης παραγγελίας από τον πελάτη είναι καθοριστική ως προς αυτό, ή
 • παραδίδοντας τα παραγγελθέντα αγαθά στον πελάτη, οπότε η παραλαβή των αγαθών από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
 • ζητώντας την πληρωμή από τον πελάτη μετά την παραγγελία.

Εάν υπάρχουν περισσότερες από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις, η σύμβαση συνάπτεται τη χρονική στιγμή κατά την οποία εμφανίζεται πρώτη μία από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις. Η προθεσμία για την αποδοχή της προσφοράς αρχίζει την επομένη της αποστολής της προσφοράς από τον πελάτη και λήγει στο τέλος της πέμπτης ημέρας από την αποστολή της προσφοράς. Εάν ο πωλητής δεν αποδεχθεί την προσφορά του πελάτη εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αυτό θεωρείται απόρριψη της προσφοράς με συνέπεια ο πελάτης να μη δεσμεύεται πλέον από τη δήλωση προθέσεώς του.

2.4 Εάν επιλεγεί μια μέθοδος πληρωμής που προσφέρεται από την PayPal, η πληρωμή διεκπεραιώνεται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (εφεξής "PayPal"), σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της PayPal, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/useragreement-full ή - εάν ο πελάτης δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal - σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις για πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal, που είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Εάν ο πελάτης πληρώσει χρησιμοποιώντας μια μέθοδο πληρωμής που προσφέρεται από το PayPal και μπορεί να επιλεγεί κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πωλητής δηλώνει την αποδοχή της προσφοράς του πελάτη τη στιγμή που ο πελάτης πατάει το κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.5 Κατά την υποβολή προσφοράς μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του πωλητή, το κείμενο της σύμβασης αποθηκεύεται από τον πωλητή μετά τη σύναψη της σύμβασης και αποστέλλεται στον πελάτη σε μορφή κειμένου (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ ή επιστολή) μετά την αποστολή της παραγγελίας του πελάτη. Ο πωλητής δεν θα διαθέσει το κείμενο της σύμβασης πέραν αυτού. Εάν ο πελάτης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή πριν από την αποστολή της παραγγελίας του, τα δεδομένα της παραγγελίας αρχειοθετούνται στον ιστότοπο του πωλητή και ο πελάτης μπορεί να έχει δωρεάν πρόσβαση σε αυτά μέσω του προστατευμένου με κωδικό πρόσβασης λογαριασμού χρήστη, εισάγοντας τα αντίστοιχα στοιχεία σύνδεσης.

2.6 Πριν από την υποβολή δεσμευτικής παραγγελίας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του πωλητή, ο πελάτης μπορεί να αναγνωρίσει πιθανά σφάλματα εισαγωγής, διαβάζοντας προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ένα αποτελεσματικό τεχνικό μέσο για την καλύτερη αναγνώριση των σφαλμάτων εισαγωγής μπορεί να είναι η λειτουργία μεγέθυνσης του προγράμματος περιήγησης, η οποία μεγεθύνει την απεικόνιση στην οθόνη. Οι πελάτες μπορούν να διορθώνουν τις καταχωρίσεις τους κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας παραγγελίας χρησιμοποιώντας τις συνήθεις λειτουργίες του πληκτρολογίου και του ποντικιού μέχρι να πατήσουν το κουμπί που οριστικοποιεί τη διαδικασία παραγγελίας.

2.7 Για τη σύναψη της σύμβασης διατίθενται διάφορες γλώσσες. Η συγκεκριμένη επιλογή γλώσσας εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

2.8 Η επεξεργασία των παραγγελιών και η επαφή με τους πελάτες γίνεται γενικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας παραγγελιών. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για την επεξεργασία των παραγγελιών είναι σωστή, ώστε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή να μπορούν να παραληφθούν σε αυτή τη διεύθυνση. Ειδικότερα, κατά τη χρήση φίλτρων SPAM, ο πελάτης πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή ή από τρίτους στους οποίους ο πωλητής έχει αναθέσει τη διεκπεραίωση της παραγγελίας μπορούν να παραληφθούν.

3) Δικαίωμα ακύρωσης

3.1 Οι καταναλωτές έχουν γενικά δικαίωμα ακύρωσης.

3.2 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ακύρωσης μπορείτε να βρείτε στην πολιτική ακύρωσης του πωλητή.

3.3 Το δικαίωμα ακύρωσης δεν ισχύει για τους καταναλωτές που δεν ανήκουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης και των οποίων ο μοναδικός τόπος κατοικίας και η διεύθυνση παράδοσης βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.

4) Τιμές και όροι πληρωμής

4.1 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή του προϊόντος από τον πωλητή, οι αναφερόμενες τιμές είναι συνολικές τιμές που περιλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ. Τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης και αποστολής θα αναφέρονται ξεχωριστά στην αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος.

4.2 Για παραδόσεις σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να προκύψουν σε μεμονωμένες περιπτώσεις περαιτέρω έξοδα για τα οποία ο πωλητής δεν ευθύνεται και τα οποία βαρύνουν τον πελάτη. Σε αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, έξοδα για τη μεταφορά χρημάτων από πιστωτικά ιδρύματα (π.χ. έξοδα μεταφοράς, έξοδα συναλλαγματικών ισοτιμιών) ή εισαγωγικοί δασμοί ή φόροι (π.χ. τελωνειακοί δασμοί). Τέτοια έξοδα μπορεί επίσης να προκύψουν σε σχέση με τη μεταφορά χρημάτων εάν η παράδοση δεν γίνεται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ο πελάτης πραγματοποιεί την πληρωμή από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3 Οι επιλογές πληρωμής θα γνωστοποιούνται στον πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή.

4.4 Εάν έχει συμφωνηθεί προκαταβολή με τραπεζικό έμβασμα, η πληρωμή οφείλεται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης.

4.5 Εάν επιλεγεί μια μέθοδος πληρωμής που προσφέρεται μέσω της υπηρεσίας πληρωμών "PayPal", η πληρωμή θα διεκπεραιώνεται μέσω της PayPal, η οποία μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για το σκοπό αυτό. Εάν ο πωλητής προσφέρει επίσης μεθόδους πληρωμής μέσω της υπηρεσίας PayPal για τις οποίες προβαίνει σε προκαταβολές στον πελάτη (π.χ. αγορά επί πιστώσει ή πληρωμή με δόσεις), εκχωρεί την σχετική απαίτησή του για πληρωμή στην PayPal ή στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχει ανατεθεί από την PayPal και κατονομάζεται συγκεκριμένα στον πελάτη. Πριν από την αποδοχή της δήλωσης εκχώρησης του πωλητή, η PayPal ή ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που έχει αναλάβει η PayPal διενεργεί έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας χρησιμοποιώντας τα διαβιβαζόμενα δεδομένα του πελάτη. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στον πελάτη την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος ελέγχου. Εάν εγκριθεί ο επιλεγμένος τρόπος πληρωμής, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει το ποσό του τιμολογίου εντός της συμφωνηθείσας περιόδου πληρωμής ή στα συμφωνηθέντα διαστήματα πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης μπορεί να πληρώσει μόνο στην PayPal ή στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχει αναλάβει η PayPal με αποτέλεσμα την απαλλαγή από το χρέος. Ωστόσο, ακόμη και σε περίπτωση εκχώρησης απαιτήσεων, ο πωλητής παραμένει υπεύθυνος για τα γενικά ερωτήματα του πελάτη, π.χ. σχετικά με τα εμπορεύματα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τα παράπονα, τις δηλώσεις ακύρωσης και επιστροφής ή τις πιστωτικές σημειώσεις.

4.6 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής "SOFORT", η πληρωμή διεκπεραιώνεται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Μόναχο (εφεξής "SOFORT"). Για να μπορέσει να πληρώσει το ποσό του τιμολογίου μέσω του "SOFORT", ο πελάτης πρέπει να έχει ενεργοποιήσει έναν ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό για τη συμμετοχή στο "SOFORT", να νομιμοποιηθεί ανάλογα κατά τη διαδικασία πληρωμής και να επιβεβαιώσει την εντολή πληρωμής στο "SOFORT". Στη συνέχεια, η συναλλαγή πληρωμής εκτελείται αμέσως από το "SOFORT" και χρεώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός του πελάτη. Ο πελάτης μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο πληρωμής "SOFORT" στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.klarna.com/αμέσως/ ανακτήσει.

4.7 Εάν επιλεγεί μια μέθοδος πληρωμής που προσφέρεται μέσω της υπηρεσίας πληρωμών "Stripe", η πληρωμή διεκπεραιώνεται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Δουβλίνο, Ιρλανδία (εφεξής "Stripe"). Οι επιμέρους τρόποι πληρωμής που προσφέρονται μέσω της Stripe γνωστοποιούνται στον πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Η Stripe μπορεί να χρησιμοποιεί άλλες υπηρεσίες πληρωμών για την επεξεργασία των πληρωμών, για τις οποίες ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι πληρωμής, για τους οποίους ο πελάτης μπορεί να ενημερωθεί ξεχωριστά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Stripe μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://stripe.com/en ανακτήσιμο.

4.8 Εάν επιλεγεί ένας τρόπος πληρωμής που προσφέρεται από την υπηρεσία πληρωμών "Mondu", η πληρωμή διεκπεραιώνεται μέσω της Mondu GmbH, Alexanderstraße 36, 10179 Berlin (εφεξής "Mondu GmbH"), στην οποία ο πωλητής εκχωρεί την απαίτησή του για πληρωμή. Πριν από την αποδοχή της δήλωσης εκχώρησης του πωλητή, η Mondu GmbH διενεργεί έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας με βάση τα διαβιβαζόμενα στοιχεία του πελάτη. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στον πελάτη τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος ελέγχου. Εάν αυτός ο τρόπος πληρωμής εγκριθεί από τη Mondu GmbH, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει το ποσό του τιμολογίου στη Mondu GmbH με τους όρους που ορίζει ο πωλητής, οι οποίοι του γνωστοποιούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να πληρώσει στη Mondu GmbH μόνο με αποτέλεσμα την απαλλαγή από το χρέος. Ωστόσο, ακόμη και σε περίπτωση εκχώρησης των απαιτήσεων, ο πωλητής παραμένει υπεύθυνος για τις γενικές ερωτήσεις του πελάτη, π.χ. σχετικά με τα εμπορεύματα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τα παράπονα, τις δηλώσεις ακύρωσης και επιστροφής ή τις πιστωτικές σημειώσεις.

5) Όροι παράδοσης και αποστολής

5.1 Εάν ο πωλητής προσφέρει την αποστολή των αγαθών, η παράδοση θα γίνει εντός της περιοχής παράδοσης που έχει καθορίσει ο πωλητής στη διεύθυνση παράδοσης που έχει καθορίσει ο πελάτης, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Η διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας του πωλητή είναι καθοριστική για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής.

5.2 Τα εμπορεύματα που παραδίδονται από μεταφορέα παραδίδονται "free kerbside", δηλαδή στο δημόσιο πεζοδρόμιο που βρίσκεται πλησιέστερα στη διεύθυνση παράδοσης, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις πληροφορίες αποστολής στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή και εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

5.3 Εάν η παράδοση των αγαθών αποτύχει για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο πελάτης, ο πελάτης αναλαμβάνει τις εύλογες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε ο πωλητής ως αποτέλεσμα. Αυτό δεν ισχύει όσον αφορά τα έξοδα για την επιστροφή της αποστολής, εάν ο πελάτης ασκήσει πράγματι το δικαίωμα ακύρωσης. Εάν ο πελάτης ασκήσει πράγματι το δικαίωμα ακύρωσης, για τα έξοδα επιστροφής ισχύει η διάταξη της πολιτικής ακύρωσης του πωλητή.

5.4 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως επιχειρηματίας, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των πωληθέντων αγαθών μεταβιβάζεται στον πελάτη μόλις ο πωλητής παραδώσει τα αγαθά στον πράκτορα αποστολής, στον μεταφορέα ή σε άλλο πρόσωπο ή οργανισμό που έχει οριστεί να εκτελέσει την αποστολή. Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των πωληθέντων αγαθών δεν μεταβιβάζεται μέχρις ότου τα αγαθά παραδοθούν στον πελάτη ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να τα παραλάβει. Παρά ταύτα, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των πωληθέντων αγαθών μεταβιβάζεται στον πελάτη, ακόμη και στην περίπτωση καταναλωτών, μόλις ο πωλητής παραδώσει τα αγαθά στον μεταφορέα, τον μεταφορέα ή το πρόσωπο ή τον οργανισμό που έχει οριστεί με άλλον τρόπο να εκτελέσει την αποστολή, εφόσον ο πελάτης έχει αναθέσει στον μεταφορέα, τον μεταφορέα ή το πρόσωπο ή τον οργανισμό που έχει οριστεί με άλλον τρόπο να εκτελέσει την αποστολή και ο πωλητής δεν έχει προηγουμένως κατονομάσει το πρόσωπο ή τον οργανισμό αυτό στον πελάτη.

5.5 Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σε περίπτωση εσφαλμένης ή ακατάλληλης αυτοπαράδοσης. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο πωλητής δεν ευθύνεται για τη μη παράδοση και ο πωλητής έχει συνάψει με τον προμηθευτή με τη δέουσα επιμέλεια συγκεκριμένη συναλλαγή κάλυψης. Ο πωλητής καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την προμήθεια των αγαθών. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή μερικής μόνο διαθεσιμότητας των αγαθών, ο πελάτης θα ενημερώνεται αμέσως και το αντίτιμο θα επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση.

5.6 Εάν ο πωλητής προσφέρει τα αγαθά για παραλαβή, ο πελάτης μπορεί να παραλάβει τα παραγγελθέντα αγαθά εντός των εργάσιμων ωρών που ορίζει ο πωλητής στη διεύθυνση που ορίζει ο πωλητής. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα χρεώνονται έξοδα αποστολής.

6) Διατήρηση του τίτλου

Εάν ο πωλητής καταβάλει προκαταβολή, διατηρεί την κυριότητα των παραδοθέντων εμπορευμάτων μέχρι την πλήρη εξόφληση του οφειλόμενου τιμήματος αγοράς.

7) Ευθύνη για ελαττώματα (εγγύηση)

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις ακόλουθες διατάξεις, ισχύουν οι διατάξεις περί νόμιμης ευθύνης για ελαττώματα. Κατά παρέκκλιση από αυτό, τα ακόλουθα ισχύουν για τις συμβάσεις παράδοσης αγαθών:

7.1 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως επιχειρηματίας,

 • ο πωλητής μπορεί να επιλέξει τον τύπο της μεταγενέστερης εκπλήρωσης,
 • η προθεσμία παραγραφής για ελαττώματα σε καινούργια αγαθά είναι ένα έτος από την παράδοση των αγαθών,
 • τα δικαιώματα και οι αξιώσεις λόγω ελαττωμάτων αποκλείονται για τα μεταχειρισμένα αγαθά,
 • η προθεσμία παραγραφής δεν αρχίζει εκ νέου εάν η παράδοση αντικατάστασης γίνεται στο πλαίσιο της ευθύνης για ελαττώματα.

7.2 Οι προαναφερόμενοι περιορισμοί ευθύνης και η συντόμευση των προθεσμιών δεν ισχύουν

 • για αξιώσεις αποζημίωσης και επιστροφής εξόδων από τον πελάτη,
 • σε περίπτωση που ο πωλητής απέκρυψε με δόλο το ελάττωμα,
 • για αγαθά που χρησιμοποιήθηκαν για ένα κτίριο σύμφωνα με τη συνήθη χρήση τους και προκάλεσαν την ελαττωματικότητά του,
 • για κάθε υφιστάμενη υποχρέωση του πωλητή να παρέχει ενημερώσεις για ψηφιακά προϊόντα, στην περίπτωση συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών με ψηφιακά στοιχεία.

7.3 Επιπλέον, για τους επιχειρηματίες, οι προθεσμίες παραγραφής για κάθε υφιστάμενο νόμιμο δικαίωμα προσφυγής δεν θίγονται.

7.4 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως έμπορος κατά την έννοια του § 1 HGB (Γερμανικός Εμπορικός Κώδικας), υπόκειται στην εμπορική υποχρέωση ελέγχου και αναγγελίας ελαττωμάτων σύμφωνα με το § 377 HGB. Εάν ο πελάτης δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης που ρυθμίζονται εκεί, τα εμπορεύματα θεωρούνται εγκεκριμένα.

7.5 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, καλείται να διαμαρτυρηθεί στον παραλήπτη για τα παραδοθέντα αγαθά με προφανείς ζημιές κατά τη μεταφορά και να ενημερώσει σχετικά τον πωλητή. Εάν ο πελάτης παραλείψει να το πράξει, αυτό δεν θα έχει καμία επίπτωση στις νόμιμες ή συμβατικές αξιώσεις του για ελαττώματα.

8) Εξαργύρωση κουπονιών προώθησης

8.1 Τα κουπόνια που εκδίδονται δωρεάν από τον πωλητή στο πλαίσιο διαφημιστικών εκστρατειών με συγκεκριμένη περίοδο ισχύος και τα οποία δεν μπορούν να αγοραστούν από τον πελάτη (εφεξής "διαφημιστικά κουπόνια") μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή και μόνο κατά τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου.

8.2 Μεμονωμένα προϊόντα μπορεί να εξαιρεθούν από την προωθητική ενέργεια με κουπόνι, εάν προκύπτει αντίστοιχος περιορισμός από το περιεχόμενο του κουπονιού προώθησης.

8.3 Τα προωθητικά κουπόνια μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας. Ο εκ των υστέρων συμψηφισμός δεν είναι δυνατός.

8.4 Μόνο ένα προωθητικό κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί ανά παραγγελία.

8.5 Η αξία των αγαθών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το ποσό του κουπονιού προώθησης. Τυχόν υπόλοιπο πίστωσης δεν επιστρέφεται από τον πωλητή.

8.6 Εάν η αξία του κουπονιού προώθησης δεν επαρκεί για την κάλυψη της παραγγελίας, μπορεί να επιλεγεί ένας από τους άλλους τρόπους πληρωμής που προσφέρει ο πωλητής για την εξόφληση της διαφοράς.

8.7 Το υπόλοιπο ενός κουπονιού προώθησης δεν καταβάλλεται σε μετρητά ούτε φέρει τόκο.

8.8 Το προωθητικό κουπόνι δεν επιστρέφεται εάν ο πελάτης επιστρέψει τα προϊόντα που έχουν πληρωθεί εν όλω ή εν μέρει με το προωθητικό κουπόνι στο πλαίσιο του νόμιμου δικαιώματος ακύρωσης.

8.9 Το προωθητικό κουπόνι είναι μεταβιβάσιμο. Ο πωλητής μπορεί να προβεί σε πληρωμή με απαλλακτικό αποτέλεσμα στον εκάστοτε κάτοχο που εξαργυρώνει το προωθητικό κουπόνι στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Αυτό δεν ισχύει εάν ο πωλητής γνωρίζει ή αγνοεί από βαριά αμέλεια τη μη εξουσιοδότηση, τη δικαιοπρακτική ανικανότητα ή την έλλειψη εκπροσώπησης του αντίστοιχου κατόχου.

9) Εφαρμοστέο δίκαιο

9.1 Το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εφαρμόζεται σε όλες τις έννομες σχέσεις μεταξύ των μερών, με εξαίρεση τους νόμους περί διεθνούς πώλησης αγαθών. Στην περίπτωση των καταναλωτών, η εν λόγω επιλογή δικαίου ισχύει μόνο εφόσον δεν αίρεται η προστασία που παρέχεται από τις αναγκαστικές διατάξεις του δικαίου της χώρας στην οποία ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του.

9.2 Επιπλέον, αυτή η επιλογή δικαίου όσον αφορά το νόμιμο δικαίωμα ακύρωσης δεν ισχύει για τους καταναλωτές που δεν ανήκουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης και των οποίων ο μοναδικός τόπος κατοικίας και η διεύθυνση παράδοσης βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.

10) Τόπος δικαιοδοσίας

Εάν ο πελάτης ενεργεί ως έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου με έδρα στο έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση είναι η έδρα του πωλητή. Εάν ο πελάτης έχει την κατοικία του εκτός της επικράτειας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, η έδρα του πωλητή είναι ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, εάν η σύμβαση ή οι απαιτήσεις που απορρέουν από τη σύμβαση μπορούν να αποδοθούν στην επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα του πελάτη. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ωστόσο, ο πωλητής δικαιούται σε κάθε περίπτωση να προσφύγει στο δικαστήριο της έδρας του πελάτη.

11) Εναλλακτική επίλυση διαφορών

11.1 Η Επιτροπή της ΕΕ παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών στο Διαδίκτυο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/καταναλωτές/odr

Η πλατφόρμα αυτή χρησιμεύει ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από ηλεκτρονικές συμβάσεις αγοράς ή παροχής υπηρεσιών στις οποίες εμπλέκεται ένας καταναλωτής.

11.2 Ο πωλητής δεν υποχρεούται να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών, αλλά είναι έτοιμος να το πράξει.