Handlekurv

Ingen produkter i handlekurven.

Ønsker du å teste YachtStrip?

YachtStrip

...bare send meg en melding!

Volker Schuster
Be om en prøve nå

* Én prøve per prosessor i Tyskland så lenge lageret rekker.
For frakt utenfor Tyskland belaster vi 9,85 Euro.

YachtStrip

YachtStrip

A. Avbestillingsregler

Innledning

Forbrukere har angrerett i henhold til følgende bestemmelser, der en forbruker er en fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som hovedsakelig verken kan tilskrives vedkommendes kommersielle eller uavhengige yrkesaktivitet:

Angrerett

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn.

Angrerettsfristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart som du utpeker, og som ikke er transportøren, overtok de siste varene.

For å benytte deg av angreretten må du informere oss (EcoLogix Ltd., Neustifter Strasse 7, 94036 Passau, Deutschland, Tel.: +49 851 204 28 44, Fax: +49 851 204 28 44-9, E-Mail: vs@myecologix.com) om din beslutning om å kansellere denne kontrakten ved å gi en klar melding (f.eks. et brev sendt per post, faks eller e-post). Du kan bruke det vedlagte eksempelet på oppsigelsesskjema, men dette er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender melding om bruk av angreretten før angrefristen utløper.

Konsekvenser av kansellering

Hvis du trekker deg fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering som tilbys av oss), uten unødig forsinkelse og i alle tilfeller senest 14 dager fra den dagen vi ble informert om din beslutning om å trekke deg fra denne avtalen. For denne tilbakebetalingen vil vi bruke samme betalingsmiddel som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg; du vil ikke i noe tilfelle bli belastet gebyrer for denne tilbakebetalingen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har mottatt varene tilbake eller til du har fremlagt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som inntreffer først.

Du må returnere eller overlevere varene umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dagen du informerer oss om kanselleringen av denne kontrakten.

Returer kan kun sendes til følgende adresse:
EcoLogix Ltd. c/o Spedition Doubeck, Haitzinger Str. 52, 94036 Passau, Tyskland.

Fristen er overholdt hvis du sender varene før fristen på fjorten dager er utløpt.

Du skal bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. De direkte kostnadene ved retur av varer som på grunn av sin art normalt ikke kan returneres til oss per post (forsendelsesvarer), anslås til maksimalt ca. 60 euro for hver slik vare.

Du må bare betale for verditap på varene dersom verditapet skyldes håndtering av varene som ikke er nødvendig for å kontrollere deres tilstand, egenskaper og funksjonalitet.

Utelukkelse eller for tidlig utløp av angreretten

Angreretten bortfaller før tiden ved avtaler om levering av varer dersom disse på grunn av sin beskaffenhet er blitt uatskillelig blandet med andre varer etter levering.

Tilknyttede/finansierte transaksjoner

Hvis du finansierer denne avtalen med et lån og senere sier opp avtalen, er du ikke lenger bundet av låneavtalen hvis begge avtalene utgjør en økonomisk enhet. Dette gjelder særlig hvis vi også er din långiver eller hvis långiveren din benytter seg av vårt samarbeid i forbindelse med finansieringen. Sistnevnte gjelder ikke hvis gjenstanden for denne avtalen er kjøp av finansielle instrumenter (f.eks. verdipapirer, valuta eller derivater).

Generell informasjon

1) Unngå å skade eller forurense varene. Returner varene til oss i originalemballasjen med alt tilbehør og alle emballasjekomponenter. Bruk om nødvendig beskyttende ytteremballasje. Hvis du ikke lenger har originalemballasjen, ber vi deg bruke egnet emballasje for å sikre tilstrekkelig beskyttelse mot transportskader.
2) Vennligst ikke send varene tilbake til oss.
3) Vær oppmerksom på at de nevnte punktene 1-2 ikke er en forutsetning for effektiv utøvelse av angreretten.

B. Avbestillingsskjema

Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, må du fylle ut og returnere dette skjemaet.

Til

EcoLogix Ltd.
Neustifter Strasse 7
94036 Passau
Tyskland

Faks: +49 851 204 28 44-9
E-post: vs@myecologix.com

Jeg/vi (*) kansellerer herved kontrakten som er inngått av meg/oss (*) for kjøp av følgende varer (*)/levering av følgende tjeneste (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / mottatt den (*) __________________

________________________________________________________
Navn på forbruker(e)

________________________________________________________
Forbrukerens/forbrukernes adresse

________________________________________________________
Forbrukerens/forbrukernes underskrift (kun ved melding på papir)

_________________________
dato

(*) Stryk det som er relevant