Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Wilt u YachtStrip testen??

YachtStrip

...stuur me gewoon een bericht!

Volker Schuster
Vraag nu een monster aan

* Eén monster per verwerker binnen Duitsland zolang de voorraad strekt.
Voor verzending buiten Duitsland brengen we 9,85 euro verzendkosten in rekening.

YachtStrip

YachtStrip

A. Annuleringsvoorwaarden

Inleiding

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit:

Recht op annulering

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons (EcoLogix Ltd., Neustifter Strasse 7, 94036 Passau, Deutschland, Tel.: +49 851 204 28 44, Fax: +49 851 204 28 44-9, E-mail: vs@myecologix.com) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail). U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn afloopt.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling achterhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de annulering van dit contract.

Retourneren kan alleen naar het volgende adres:
EcoLogix Ltd. c/o Spedition Doubeck, Haitzinger Str. 52, 94036 Passau, Duitsland.

De deadline is gehaald als je de goederen verstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. De directe kosten voor het terugzenden van goederen die door hun aard niet normaal per post aan ons kunnen worden teruggezonden (verzendgoederen), worden geschat op maximaal ongeveer 60 euro per dergelijk artikel.

Je hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de staat, eigenschappen en functionaliteit ervan te controleren.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten voor de levering van goederen als deze door hun aard na levering onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen.

Gelieerde/gefinancierde transacties

Als u dit contract financiert met een lening en later opzegt, bent u niet langer gebonden aan de leningovereenkomst als beide contracten een economische eenheid vormen. Hiervan moet met name worden uitgegaan als wij ook uw kredietverstrekker zijn of als uw kredietverstrekker gebruik maakt van onze medewerking met betrekking tot de financiering. Als wij de lening al hebben ontvangen op het moment dat de annulering van kracht wordt of als de goederen worden geretourneerd, neemt uw kredietverstrekker onze rechten en verplichtingen uit hoofde van het gefinancierde contract ten opzichte van u over met betrekking tot de juridische gevolgen van de annulering of retournering. Dit laatste is niet van toepassing als het onderwerp van dit contract de aankoop van financiële instrumenten is (bijv. effecten, vreemde valuta of derivaten). Als u een contractuele verplichting zoveel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en herroep ook de leningsovereenkomst als u hiervoor ook een herroepingsrecht hebt.

Algemene informatie

1) Vermijd beschadiging of vervuiling van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle accessoires en verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als je de originele verpakking niet meer hebt, gebruik dan een geschikte verpakking die voldoende bescherming biedt tegen transportschade.
2) Stuur de goederen niet terug naar ons vrachtverzameling.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde clausules 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het recht op annulering.

B. Annuleringsformulier

Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Naar

EcoLogix Ltd.
Neustifter Straße 7
94036 Passau
Duitsland

Fax: +49 851 204 28 44-9
E-mail: vs@myecologix.com

Ik/wij (*) annuleren hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het leveren van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

_________________________
datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is