Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Wilt u YachtStrip testen??

YachtStrip

...stuur me gewoon een bericht!

Volker Schuster
Vraag nu een monster aan

* Eén monster per verwerker binnen Duitsland zolang de voorraad strekt.
Voor verzending buiten Duitsland brengen we 9,85 euro verzendkosten in rekening.

YachtStrip

YachtStrip

.stk-14d46ba{max-breedte:880px !important}
.stk-d301930{background-color:var(-thema-palette-color-8,#ffffff) !.important;border-radius:16px !.important;overflow:hidden !.important;max-width:900px !.important}.stk-d301930:before{background-color:var(-thema-palette-color-8,#ffffff) !.important}

1) Introductie en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), is EcoLogix Ltd, Neustifter Strasse 7, 94036 Passau, Deutschland, Tel.: +49 851 204 28 44, Fax: +49 851 204 28 44-9, E-Mail: vs@myecologix.com. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

2) Verzamelen van gegevens bij een bezoek aan onze website

2.1 Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verschaft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar de server van de site verzendt (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om u de website te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie vanwaar je de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om achteraf de logbestanden van de server te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik.

2.2 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de controller) te beschermen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van deze cookies worden automatisch verwijderd nadat u uw browser afsluit (zogenaamde "sessiecookies"), terwijl andere langer op uw apparaat blijven en het mogelijk maken om pagina-instellingen op te slaan (zogenaamde "permanente cookies"). In het laatste geval kunt u de opslagperiode vinden in het cookie-instellingenoverzicht van uw webbrowser.

Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek te waarborgen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies wilt accepteren of dat u het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten.

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4) Contact maken

4.1 Eigen evaluatieherinnering

We zullen je e-mailadres alleen gebruiken als een eenmalige herinnering om een beoordeling van je bestelling in te dienen op basis van je uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de gegevensbeheerder.

4.2 WhatsApp Zakelijk

We bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de WhatsApp-berichtenservice van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. We gebruiken hiervoor de zogenaamde "zakelijke versie" van WhatsApp.

Als je contact met ons opneemt via WhatsApp ter gelegenheid van een specifieke transactie (bijv. een geplaatste bestelling), slaan we het mobiele telefoonnummer dat je gebruikt op WhatsApp en - indien opgegeven - je voor- en achternaam op en gebruiken we dit in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b. GDPR om je verzoek te verwerken. GDPR om je verzoek te verwerken en erop te reageren. Op dezelfde rechtsgrondslag kunnen we je vragen om via WhatsApp verdere gegevens te verstrekken (bestelnummer, klantnummer, adres of e-mailadres) om je vraag te kunnen toewijzen aan een specifiek proces.

Als je ons WhatsApp-contact gebruikt voor algemene vragen (bijv. over het aanbod van diensten, beschikbaarheid of onze website), slaan we het mobiele telefoonnummer dat je gebruikt op WhatsApp en - indien verstrekt - je voor- en achternaam op en gebruiken we dit in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f GDPR op basis van ons legitieme belang bij het efficiënt en tijdig verstrekken van de gevraagde informatie.

Je gegevens worden alleen gebruikt om te reageren op je verzoek via WhatsApp. Je gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Houd er rekening mee dat WhatsApp Business toegang krijgt tot het adresboek van het mobiele apparaat dat we voor dit doel gebruiken en automatisch telefoonnummers doorstuurt die zijn opgeslagen in het adresboek naar een server van het moederbedrijf Meta Platforms Inc. in de VS. Om ons WhatsApp Business-account te beheren, gebruiken we een mobiel apparaat waarvan het adresboek alleen de WhatsApp-contactgegevens opslaat van gebruikers die ook contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp.

Dit zorgt ervoor dat elke persoon van wie de WhatsApp-contactgegevens zijn opgeslagen in ons adresboek, al heeft ingestemd met de overdracht van zijn WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van zijn chatcontacten in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR bij het eerste gebruik van de app op zijn apparaat door de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp te accepteren. De overdracht van gegevens van dergelijke gebruikers die geen WhatsApp gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp is in dit opzicht uitgesloten.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door WhatsApp, evenals je rechten in dit verband en het instellen van opties om je privacy te beschermen, vind je in de informatie van WhatsApp over gegevensbescherming: https://www.whatsapp.com/wettelijk/?eea=1#privacy-beleid

Als onderdeel van bovengenoemde verwerking kunnen gegevens worden overgedragen naar de servers van Meta Platforms Inc. in de VS.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

4.3 Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens uitsluitend verwerkt om uw vraag te verwerken en te beantwoorden en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang om te reageren op uw verzoek in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als uw contact is gericht op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Uw gegevens worden verwijderd als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie onomstotelijk is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel beweren.

5) Functie voor opmerkingen

Als onderdeel van de commentaarfunctie op deze website wordt naast uw commentaar ook informatie over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt en de door u gekozen commentatornaam opgeslagen en gepubliceerd op deze website. Uw IP-adres wordt ook geregistreerd en opgeslagen. Het IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en in het geval dat de persoon in kwestie de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door een commentaar te plaatsen. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te kunnen nemen als een derde partij bezwaar maakt tegen uw gepubliceerde inhoud als zijnde onwettig.

De rechtsgrondslag voor het opslaan van uw gegevens is art. 6 lid 1 lit. b en f GDPR. We behouden ons het recht voor om opmerkingen te verwijderen als deze door derden als onwettig worden aangemerkt.

U kunt zich als gebruiker abonneren op de vervolgcommentaren. U ontvangt een bevestigingsmail om er zeker van te zijn dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres (double opt-in procedure). De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking bij het abonneren op reacties is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt zich te allen tijde afmelden voor lopende commentaarabonnementen met werking voor de toekomst; raadpleeg de bevestigingsmail voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening

In overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b GDPR worden persoonsgegevens nog steeds verzameld en verwerkt voor zover dat nodig is als u deze aan ons verstrekt bij het openen van een klantenaccount. De gegevens die nodig zijn om een account te openen, vindt u in het invoermasker van het desbetreffende formulier op onze website.

Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke voor de verwerking. Na het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens verwijderd, op voorwaarde dat alle contracten die via uw account zijn afgesloten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die dit tegenspreken en wij geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.

7) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

7.1 Abonneer je op onze e-mailnieuwsbrief

Als je je inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen we je regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij gebruiken de zogenaamde double opt-in procedure voor het verzenden van nieuwsbrieven, die ervoor zorgt dat u alleen nieuwsbrieven ontvangt als u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief uitdrukkelijk hebt bevestigd door te klikken op een verificatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. Wij slaan uw IP-adres op dat is ingevoerd door de internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die we verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een corresponderend bericht te sturen naar de in het begin genoemde controller. Zodra u uw abonnement hebt opgezegd, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit de verzendlijst van onze nieuwsbrief, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7.2 De e-mailnieuwsbrief versturen naar bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten als de goederen of diensten die u al in ons assortiment hebt gekocht. In overeenstemming met artikel 7 (3) UWG hoeven we hiervoor geen afzonderlijke toestemming van u te krijgen. De gegevensverwerking vindt in dit verband uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR. Als je in eerste instantie bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van je e-mailadres voor dit doel, sturen we je geen e-mails.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamedoeleinden door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke voor de verwerking. Hiervoor zijn alleen transmissiekosten volgens de basistarieven verschuldigd. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.

7.3 WhatsApp nieuwsbrief

Als je je inschrijft voor onze WhatsApp-nieuwsbrief, sturen we je regelmatig informatie over onze aanbiedingen via WhatsApp. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is je mobiele telefoonnummer.

Om de nieuwsbrief te versturen, voeg je ons mobiele telefoonnummer toe aan de adrescontacten van je mobiele telefoon en stuur je ons het bericht "Start" via WhatsApp. Door dit WhatsApp-bericht te verzenden, geef je ons toestemming om je persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR voor het verzenden van de nieuwsbrief. We voegen je dan toe aan onze verzendlijst voor de nieuwsbrief.

De gegevens die door ons worden verzameld wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van reclame door middel van de nieuwsbrief. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door ons het bericht "Stop" te sturen via WhatsApp. Na afmelding wordt je mobiele telefoonnummer onmiddellijk verwijderd uit onze verzendlijst voor de nieuwsbrief, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens of we ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken dan dit, wat wettelijk is toegestaan en waarover we je in deze verklaring informeren.

Houd er rekening mee dat WhatsApp Business toegang krijgt tot het adresboek van het mobiele apparaat dat we voor dit doel gebruiken en automatisch telefoonnummers overdraagt die zijn opgeslagen in het adresboek naar een server van het moederbedrijf Meta Platforms Inc. in de VS.

Om onze WhatsApp-nieuwsbrief te versturen, gebruiken we daarom een mobiel apparaat in wiens adresboek alleen de WhatsApp-contactgegevens van onze nieuwsbriefontvangers zijn opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat elke persoon van wie de WhatsApp-contactgegevens zijn opgeslagen in ons adresboek, al heeft ingestemd met de overdracht van zijn WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van zijn chatcontacten in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR bij het eerste gebruik van de app op zijn apparaat door de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp te accepteren. De overdracht van gegevens van dergelijke gebruikers die geen WhatsApp gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp is in dit opzicht uitgesloten.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door WhatsApp, evenals je rechten in dit verband en het instellen van opties om je privacy te beschermen, vind je in de informatie van WhatsApp over gegevensbescherming: https://www.whatsapp.com/wettelijk/?eea=1#privacy-beleid

Als onderdeel van bovengenoemde verwerking kunnen gegevens worden overgedragen naar de servers van Meta Platforms Inc. in de VS.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

7.4 Winkelmandherinneringen per e-mail

Als u uw aankoop bij ons annuleert voordat de bestelling is afgerond, hebt u de mogelijkheid om een eenmalige herinnering per e-mail te ontvangen over de inhoud van uw virtuele winkelmandje.

De enige verplichte informatie voor het versturen van deze herinnering is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij gebruiken de zogenaamde double opt-in procedure voor het verzenden van e-mails, die ervoor zorgt dat u alleen een kennisgeving ontvangt als u uw toestemming hiervoor uitdrukkelijk hebt bevestigd door te klikken op een verificatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR voor het versturen van een herinnering aan uw winkelmandje. Wij slaan uw IP-adres op dat is ingevoerd door de internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich registreert voor onze e-mailnotificatieservice, worden uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de herinneringen aan uw winkelmandje door een overeenkomstig bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke voor de verwerking. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze mailinglijst die voor dit doel is opgesteld, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7.5 Reclame per briefpost
Op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame behouden we ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en - als we deze aanvullende informatie van u hebben ontvangen als onderdeel van de contractuele relatie - uw titel, academische graad, geboortejaar en uw professionele, branche- of bedrijfsnaam op te slaan in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR en deze te gebruiken om u interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post toe te sturen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het opslaan en gebruiken van uw gegevens voor dit doel.

8) Gegevensverwerking voor orderverwerking

8.1 Verzending van afbeeldingsbestanden voor orderverwerking via e-mail

Op onze website bieden we klanten de mogelijkheid om producten te laten personaliseren door beeldbestanden per e-mail op te sturen. Het ingezonden afbeeldingsmotief wordt gebruikt als sjabloon voor de personalisatie van het geselecteerde product.

De klant kan ons een of meer afbeeldingsbestanden sturen vanuit het geheugen van het gebruikte eindapparaat via het e-mailadres dat op de website staat. Wij registreren, bewaren en gebruiken de op deze manier verzonden bestanden uitsluitend voor de productie van het gepersonaliseerde product in overeenstemming met de respectieve dienstbeschrijving op onze website. Als de verzonden beeldbestanden worden doorgegeven aan speciale dienstverleners voor de productie en verwerking van de bestelling, wordt u hierover expliciet geïnformeerd in de volgende paragrafen. Er vindt geen verdere doorgifte plaats. Als de verzonden bestanden of de digitale motieven persoonlijke gegevens bevatten (in het bijzonder afbeeldingen van identificeerbare personen), worden alle zojuist genoemde verwerkingen uitsluitend uitgevoerd voor de verwerking van uw online bestelling in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b GDPR.

Na voltooiing van de bestelling worden de verzonden afbeeldingsbestanden automatisch en volledig verwijderd.

8.2 Overdracht van afbeeldingsbestanden voor orderverwerking via berichtenfunctie
Als de klant de mogelijkheid heeft om de personalisatie van producten te bestellen door afbeeldingsbestanden in te sturen via de berichtenfunctie, wordt het ingediende afbeeldingsmotief gebruikt als sjabloon voor de personalisatie van het geselecteerde product.
De klant kan de Instagram-berichtenfunctie gebruiken om ons een of meer afbeeldingsbestanden te sturen vanuit het geheugen van het gebruikte eindapparaat. Wij registreren, bewaren en gebruiken de op deze manier verzonden bestanden uitsluitend voor de productie van het gepersonaliseerde product in overeenstemming met de respectieve beschrijving van onze diensten. Als de verzonden beeldbestanden worden doorgegeven aan speciale dienstverleners voor de productie en verwerking van de bestelling, wordt u hierover expliciet geïnformeerd in de volgende paragrafen. Er vindt geen verdere doorgifte plaats. Als de verzonden bestanden of de digitale motieven persoonlijke gegevens bevatten (in het bijzonder afbeeldingen van identificeerbare personen), worden alle zojuist genoemde verwerkingen uitsluitend uitgevoerd met het oog op de verwerking van uw online bestelling in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b GDPR. Na de definitieve verwerking van de bestelling worden de verzonden beeldbestanden automatisch en volledig verwijderd.

8.3 Overdracht van afbeeldingsbestanden voor orderverwerking via uploadfunctie

Op onze website bieden we klanten de mogelijkheid om producten te laten personaliseren door fotobestanden in te sturen via een uploadfunctie. Het ingediende afbeeldingsmotief wordt gebruikt als sjabloon voor de personalisatie van het geselecteerde product.

De klant kan het uploadformulier op de website gebruiken om een of meer afbeeldingsbestanden uit het geheugen van het gebruikte eindapparaat rechtstreeks naar ons te verzenden via geautomatiseerde, versleutelde gegevensoverdracht. Wij registreren, slaan op en gebruiken de verzonden bestanden uitsluitend voor de productie van het gepersonaliseerde product in overeenstemming met de betreffende dienstbeschrijving op onze website. Als de verzonden beeldbestanden worden doorgegeven aan speciale dienstverleners voor de productie en verwerking van de bestelling, wordt u hierover expliciet geïnformeerd in de volgende paragrafen. Er vindt geen verdere doorgifte plaats. Als de verzonden bestanden of de digitale motieven persoonlijke gegevens bevatten (in het bijzonder afbeeldingen van identificeerbare personen), worden alle zojuist genoemde verwerkingen uitsluitend uitgevoerd voor de verwerking van uw online bestelling in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b GDPR.

Na voltooiing van de bestelling worden de verzonden afbeeldingsbestanden automatisch en volledig verwijderd.

8.4 Voor zover dit noodzakelijk is voor de contractverwerking voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens doorgegeven aan het in opdracht gegeven transportbedrijf en de in opdracht gegeven kredietinstelling in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b GDPR.

Als wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstige overeenkomst, verwerken wij de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) die u bij de bestelling hebt verstrekt om u persoonlijk via geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) te informeren over komende updates binnen de wettelijk voorgeschreven periode in het kader van onze wettelijke informatieverplichtingen op grond van art. 6 par. 1 lit. c GDPR. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te stellen van door ons verschuldigde updates en worden door ons alleen voor dit doel verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de betreffende informatie.

Om uw bestelling te verwerken, werken we ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij het uitvoeren van afgesloten contracten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

8.5 We werken samen met externe verzendpartners om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten na te komen. We geven uw naam en afleveradres en, indien nodig voor de levering, uw telefoonnummer door aan een door ons geselecteerde verzendpartner, uitsluitend voor het leveren van goederen in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b GDPR.

8.6 Doorgeven van persoonlijke gegevens aan verzenddienstverleners

- Duitse Post

We gebruiken de volgende provider als onze transportdienstverlener: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR vóór de levering van de goederen met het oog op het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering conform art. 6 lid 1 letter b GDPR. De informatie wordt alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de aanbieder of kennisgeving van levering niet mogelijk.

Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij de aanbieder.
- DHL

We gebruiken de volgende provider als onze transportdienstverlener: DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR vóór de levering van de goederen met het oog op het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering conform art. 6 lid 1 letter b GDPR. De informatie wordt alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de aanbieder of kennisgeving van levering niet mogelijk.

Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij de aanbieder.
- DHL Express

We gebruiken de volgende leverancier als onze transportdienstverlener: DHL Express Germany GmbH, Heinrich-Brüning-Str. 5, 53113 Bonn, Duitsland.

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR vóór de levering van de goederen met het oog op het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering conform art. 6 lid 1 letter b GDPR. De informatie wordt alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de aanbieder of kennisgeving van levering niet mogelijk.

Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij de aanbieder.
- DHL Vracht

We gebruiken de volgende provider als onze transportdienstverlener: DHL Freight GmbH, Godesberger Allee 102-104, 53175 Bonn, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR vóór de levering van de goederen met het oog op het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering conform art. 6 lid 1 letter b GDPR. De informatie wordt alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de aanbieder of kennisgeving van levering niet mogelijk.

Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij de aanbieder.
- DPD

Wij gebruiken de volgende provider als onze transportdienstverlener: DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR vóór de levering van de goederen met het oog op het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering conform art. 6 lid 1 letter b GDPR. De informatie wordt alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de aanbieder of kennisgeving van levering niet mogelijk.

Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij de aanbieder.
- DPD Oostenrijk

Wij gebruiken de volgende provider als onze transportdienstverlener: DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH, Arbeitergasse 46, Leopoldsdorf 2333, Oostenrijk

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR vóór de levering van de goederen met het oog op het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering conform art. 6 lid 1 letter b GDPR. De informatie wordt alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de aanbieder of kennisgeving van levering niet mogelijk.

Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij de aanbieder.
- Hermes

Wij gebruiken de volgende leverancier als onze transportdienstverlener: Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg, Duitsland.

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR vóór de levering van de goederen met het oog op het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering conform art. 6 lid 1 letter b GDPR. De informatie wordt alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de aanbieder of kennisgeving van levering niet mogelijk.

Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij de aanbieder.
- Kühne+Nagel

We gebruiken de volgende provider als onze transportdienstverlener: Kühne + Nagel AG & Co. KG, Wilhelm-Kaisen-Brücke 1, 28195 Bremen

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR vóór de levering van de goederen met het oog op het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering conform art. 6 lid 1 letter b GDPR. De informatie wordt alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de aanbieder of kennisgeving van levering niet mogelijk.

Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij de aanbieder.
- Oostenrijkse Post

Wij gebruiken de volgende provider als onze transportdienstverlener: Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1, 1030 Wenen, Oostenrijk

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR vóór de levering van de goederen met het oog op het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering conform art. 6 lid 1 letter b GDPR. De informatie wordt alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de aanbieder of kennisgeving van levering niet mogelijk.

Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij de aanbieder.
- Post CH

Wij gebruiken de volgende provider als onze transportdienstverlener: Swiss Post CH (Schweizerische PostAG, Zwitserland, Wankdorfallee 4, 3030 Bern)

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer vóór de levering van de goederen door aan de leverancier om een leveringsdatum af te stemmen of om u op de hoogte te brengen van de levering, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier met het oog op de levering. De informatie wordt alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is het niet mogelijk om de leveringsdatum vooraf met de leverancier af te stemmen of om de levering aan te kondigen.
Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij de aanbieder.

Wanneer gegevens worden overgedragen naar de locatie van de provider, wordt een adequaat niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.
- PostNL

Wij gebruiken de volgende provider als onze transportdienstverlener: Koninklijke post NL BV, Waldorpstraat 3, 2521CA Den Haag, Nederland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR vóór de levering van de goederen met het oog op het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering conform art. 6 lid 1 letter b GDPR. De informatie wordt alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de aanbieder of kennisgeving van levering niet mogelijk.

Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij de aanbieder.

8.7 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Apple betalen

Als u kiest voor de betaalmethode "Apple Pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, wordt de betaling verwerkt via de "Apple Pay"-functie van uw iOS-, watchOS- of macOS-apparaat door een betaalkaart op te laden die is gedeponeerd met "Apple Pay". Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die zijn geïntegreerd in de hardware en software van uw apparaat om uw transacties te beschermen. Om een betaling te autoriseren, moet je daarom een code invoeren die je eerder hebt gedefinieerd en deze verifiëren met behulp van de Face ID- of Touch ID-functie op je apparaat.

Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de gegevens die u verstrekt tijdens het bestelproces, samen met informatie over uw bestelling, in gecodeerde vorm doorgestuurd naar Apple. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarsspecifieke sleutel voordat de gegevens worden verzonden naar de betalingsdienstaanbieder van de betaalkaart die is opgeslagen in Apple Pay om de betaling te verwerken. De versleuteling zorgt ervoor dat alleen de website waar de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betaalgegevens. Nadat de betaling is verricht, stuurt Apple het rekeningnummer van je apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de bronwebsite om het succes van de betaling te bevestigen.

Als persoonsgegevens worden verwerkt tijdens de beschreven overdrachten, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de betalingsverwerking in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b GDPR.

Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, inclusief het geschatte aankoopbedrag, de geschatte datum en tijd en of de transactie succesvol is afgerond. Deze anonimisering sluit elke persoonlijke referentie volledig uit. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.

Wanneer u Apple Pay op uw iPhone of Apple Watch gebruikt om een aankoop te voltooien die via Safari op uw Mac is gedaan, communiceren de Mac en het autorisatie-apparaat via een versleuteld kanaal op de servers van Apple. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat dat gebruikt kan worden om u te identificeren. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar "Portemonnee & Apple Pay" en schakel "Betalingen op Mac toestaan" uit.

Meer informatie over gegevensbescherming met Apple Pay is te vinden op het volgende internetadres: https://support.apple.com/en-en/HT203027
- giropay

Een of meer online betalingsmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland.

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u een vooruitbetaling doet (zoals creditcardbetaling), worden de betalingsgegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.
- Google Betalen

Als u kiest voor de betaalmethode "Google Pay" van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), wordt de betaling verwerkt via de applicatie "Google Pay" op uw mobiele apparaat met minimaal Android 4.4 ("KitKat") en voorzien van een NFC-functie door een betaalkaart op te laden die is opgeslagen bij Google Pay of een daar geverifieerd betaalsysteem (bijvoorbeeld PayPal). Om een betaling via Google Pay van meer dan € 25 te autoriseren, moet uw mobiele apparaat eerst worden ontgrendeld met behulp van de verificatiemaatregel die voor elk geval is ingesteld (bijv. gezichtsherkenning, wachtwoord, vingerafdruk of patroon).

Ten behoeve van de betalingsverwerking wordt de informatie die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, doorgegeven aan Google. Google stuurt vervolgens uw in Google Pay opgeslagen betalingsgegevens door naar de bronwebsite in de vorm van een uniek transactienummer, dat wordt gebruikt om te controleren of een betaling is verricht. Dit transactienummer bevat geen informatie over de echte betalingsgegevens van uw betaalmiddel die bij Google Pay zijn opgeslagen, maar wordt aangemaakt en verzonden als een uniek numeriek token. Voor alle transacties via Google Pay treedt Google alleen op als tussenpersoon voor de verwerking van het betalingsproces. De transactie wordt uitsluitend uitgevoerd in de relatie tussen de gebruiker en de bronwebsite door het afschrijven van het betaalmiddel dat is opgeslagen bij Google Pay.

Als persoonsgegevens worden verwerkt tijdens de beschreven overdrachten, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de betalingsverwerking in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b GDPR.

Google behoudt zich het recht voor om bepaalde transactiespecifieke informatie te verzamelen, op te slaan en te analyseren voor elke transactie die via Google Pay wordt gedaan. Dit omvat de datum, het tijdstip en het bedrag van de transactie, de locatie en beschrijving van de verkoper, een beschrijving van de gekochte goederen of diensten die door de verkoper zijn geleverd, foto's die u bij de transactie hebt gevoegd, de naam en het e-mailadres van de verkoper en koper of de verzender en ontvanger, de gebruikte betaalmethode, uw beschrijving van de reden voor de transactie en, indien van toepassing, de aanbieding die aan de transactie is gekoppeld.

Volgens Google wordt deze verwerking uitsluitend uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR op basis van het legitieme belang bij een goede boekhouding, de verificatie van transactiegegevens en de optimalisatie en het functionele onderhoud van de Google Pay-service.

Google behoudt zich ook het recht voor om de verwerkte transactiegegevens samen te voegen met andere informatie die door Google wordt verzameld en opgeslagen bij het gebruik van andere Google-services.

De gebruiksvoorwaarden van Google Pay vind je hier:

https://payments.google.com/betalingen/apis-veilig/u/0/get_legal_documentldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=nl
Meer informatie over gegevensbescherming bij Google Pay vindt u op het volgende internetadres:
https://payments.google.com/betalingen/apis-veilig/get_legal_documentldo=0&ldt=privacynotice&ldl=nl
- iDeal

Op deze website zijn een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: Currence Holding BV, Beethovenstraat 300 Amsterdam, Nederland

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u een vooruitbetaling doet (zoals creditcardbetaling), worden de betalingsgegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.
- Klarna

Op deze website zijn een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u een vooruitbetaling doet (zoals creditcardbetaling), worden de betalingsgegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Als u een betaalmethode selecteert waarbij de aanbieder een vooruitbetaling doet (zoals aankoop op factuur of op afbetaling of automatische incasso), wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel gegevens over een alternatieve betaalmethode).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, worden deze gegevens door ons doorgegeven aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR. Op basis van de door jou verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaring) controleert de aanbieder of de door jou gekozen betalingsoptie kan worden toegekend met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's.

Naast de interne criteria van de provider volgens Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, kan identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie van de volgende kredietbureaus ook worden meegenomen in de beslissing als onderdeel van de beoordeling van de aanvraag:

https://cdn.klarna.com/1.0/Gedeeld/inhoud/wettelijk/termen/0/nl_nl/kredietbeoordelingsbureaus

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als er scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar ons of naar de aanbieder. De aanbieder kan echter nog steeds gemachtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.
- Paypal

Op deze website zijn een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u vooruitbetaalt, worden de betalingsgegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b GDPR. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Als u een betaalmethode selecteert waarvoor wij vooruitbetalingen doen, wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en, indien van toepassing, gegevens over een alternatief betaalmiddel).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van uw solvabiliteit in dergelijke gevallen te waarborgen, geven we deze gegevens door aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaring) controleert de aanbieder of de door u geselecteerde betalingsoptie kan worden toegekend met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als er scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar ons of naar de aanbieder. De aanbieder kan echter nog steeds gemachtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.
- Paypal-afrekenen

Deze website maakt gebruik van PayPal Checkout, een online betaalsysteem van PayPal, dat bestaat uit eigen betaalmethoden van PayPal en lokale betaalmethoden van derden.

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "Later betalen" via PayPal, geven we uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"), als onderdeel van de betalingsverwerking. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "Later betalen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de levering van de respectieve betaalmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als het resultaat van het kredietrapport scoringswaarden bevat, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gemachtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.

Als de PayPal-betaalmethode "kopen op rekening" beschikbaar en geselecteerd is, worden uw betalingsgegevens eerst doorgegeven aan PayPal om de betaling voor te bereiden, waarna PayPal ze doorstuurt naar Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn ("Ratepay") om de betaling te verwerken. De rechtsgrondslag in elk geval is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. In dit geval voert RatePay in eigen naam een identiteits- en kredietcontrole uit om de solvabiliteit vast te stellen in overeenstemming met het hierboven reeds genoemde principe en geeft uw betalingsgegevens door aan kredietbureaus op basis van het legitieme belang om de solvabiliteit vast te stellen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Een lijst van de kredietbureaus die Ratepay kan gebruiken is hier te vinden: https://www.ratepay.com/legale-betaling-kredietinstellingen/

Als u de betalingsmethode van een lokale externe provider gebruikt, worden uw betalingsgegevens eerst doorgestuurd naar PayPal om de betaling voor te bereiden in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Afhankelijk van uw selectie van een beschikbare lokale betaalmethode, zal PayPal vervolgens uw betaalgegevens doorsturen naar de betreffende aanbieder om de betaling te verwerken in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR:

- Apple Pay (Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland)
- Google Pay (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland)
- Sofort (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland)
- iDeal (Currence Holding BV, Beethovenstraat 300 Amsterdam, Nederland)
- bancontact (Bancontact Payconiq Company, Aarlenstraat 82, 1040 Brussel, België)
- blik (Polski Standard Płatności sp. z o.o., ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warschau, Polen)
- eps (PSA Payment Services Austria GmbH, Handelskai 92, Gate 2
1200 Wenen, Oostenrijk)
- MyBank (PRETA S.A.S, 40 Rue de Courcelles, F-75008 Parijs, Frankrijk)
- Przelewy24 (PayPro SA, Kanclerska 15A, 60-326 Poznań, Polen)

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/volledige privacy
- ONMIDDELLIJK

Een of meer online betalingsmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland.

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u een vooruitbetaling doet (zoals creditcardbetaling), worden de betalingsgegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.
- Streep

Op deze website zijn een of meer online betalingsmethoden beschikbaar bij de volgende provider: Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland.

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u een vooruitbetaling doet (zoals creditcardbetaling), worden de betalingsgegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Als u een betaalmethode selecteert waarbij de aanbieder een vooruitbetaling doet (zoals aankoop op factuur of op afbetaling of automatische incasso), wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel gegevens over een alternatieve betaalmethode).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, worden deze gegevens door ons doorgegeven aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR. Op basis van de door jou verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaring) controleert de aanbieder of de door jou gekozen betalingsoptie kan worden toegekend met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als er scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar ons of naar de aanbieder. De aanbieder kan echter nog steeds gemachtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.
- WooCommerce Betalingen

Een of meer online betalingsmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, VS

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u een vooruitbetaling doet (zoals creditcardbetaling), worden de betalingsgegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

9) Online marketing

Google Advertentie

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentieservice van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Daarnaast maakt Google AdSense ook gebruik van zogenaamde "web beacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen, waarmee eenvoudige handelingen zoals bezoekersverkeer op de website kan worden geregistreerd, verzameld en geanalyseerd. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. Dit kan ook overdracht naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden.

Google gebruikt de op deze manier verkregen informatie om uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties te evalueren. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft als onderdeel van Google AdSense wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie wordt eventueel doorgegeven aan derden als dit wettelijk verplicht is en/of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het eindapparaat via cookies en/of web beacons, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Zonder deze toestemming wordt Google AdSense niet gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door deze service te deactiveren in de "cookie consent tool" op de website.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de/beleid/privacy/

10) Webanalysediensten

10.1 Google Analytics 4

Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd.

Google Analytics plaatst standaard 4 cookies wanneer u de website bezoekt, die als kleine tekstmodules op uw eindapparaat worden opgeslagen en bepaalde informatie verzamelen. De reikwijdte van deze informatie omvat ook uw IP-adres, dat echter door Google wordt afgekort met de laatste cijfers om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

De informatie wordt overgebracht naar de servers van Google en daar verwerkt. Overdracht aan Google LLC, gevestigd in de VS, is ook mogelijk.

Google gebruikt de informatie die namens ons wordt verzameld om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het verkorte IP-adres dat uw browser als onderdeel van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die worden verzameld als onderdeel van het gebruik van Google Analytics 4 worden opgeslagen voor een periode van twee maanden en vervolgens verwijderd.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.
Zonder uw toestemming wordt Google Analytics 4 niet gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u deze service deactiveren met behulp van de "cookie consent tool" die u op de website vindt.

We hebben een contract voor orderverwerking afgesloten met Google, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde openbaarmaking aan derden verbiedt.

Meer juridische informatie over Google Analytics 4 vindt u op https://policies.google.com/privacyhl=nl&gl=nl en onder https://policies.google.com/technologieën/partner-sites

Demografische kenmerken
Google Analytics 4 gebruikt de speciale functie "demografische kenmerken" en kan hiermee statistieken maken die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Dit gebeurt door het analyseren van advertenties en informatie van derden. Hierdoor kunnen doelgroepen worden geïdentificeerd voor marketingactiviteiten. De verzamelde gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon en worden gewist nadat ze twee maanden zijn opgeslagen.

Google-signalen
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kunnen op deze website Google Signals worden gebruikt om apparaatoverschrijdende rapporten te genereren. Als u gepersonaliseerde advertenties hebt geactiveerd en uw apparaten hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google uw gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen maken, waaronder voor conversies tussen apparaten, op voorwaarde dat u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a GDPR. We ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als u de apparaatoverkoepelende analyse wilt stopzetten, kunt u de functie "Gepersonaliseerde advertenties" uitschakelen in de instellingen van uw Google-account. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ advertenties/antwoord/2662922hl=nl Meer informatie over Google Signals is te vinden op de volgende link: https://support.google.com/analyse/antwoord/7532985hl=nl

GebruikersID's
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan de functie "UserIDs" op deze website worden gebruikt. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics 4 in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR, een account hebt ingesteld op deze website en met dit account inlogt op verschillende apparaten, kunnen uw activiteiten, waaronder conversies, worden geanalyseerd op verschillende apparaten.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

10.2 Google Optimaliseren

Deze website maakt gebruik van "Google Optimise", een dienst van de volgende provider: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

De dienst maakt het op basis van "Google Analytics" mogelijk om het gebruik van nieuwe functies en inhoud op de website statistisch te analyseren door testvarianten weer te geven aan specifieke gebruikersgroepen. In het belang van het verbeteren van de aantrekkelijkheid van onze website, kunnen we zo begrijpen welke varianten de voorkeur hebben van gebruikers.

Google Optimize maakt gebruik van cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van een website kan worden geanalyseerd. De door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google, waar het wordt opgeslagen en verwerkt. Dit kan ook tot gevolg hebben dat informatie wordt doorgegeven aan de servers van Google LLC in de VS en daar verder wordt verwerkt.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het opslaan en uitlezen van informatie op het eindapparaat dat u gebruikt voor het gebruik van de website, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. Zonder uw toestemming wordt Google Optimise niet gebruikt tijdens uw gebruik van de website. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze service te deactiveren met behulp van de "cookie consent tool" op de website.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

10.3 Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de "Google Tag Manager", een dienst van de volgende provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: "Google").

Google Tag Manager biedt een technische basis voor het bundelen van verschillende webtoepassingen, waaronder tracking- en analyseservices, en het kalibreren, controleren en koppelen ervan aan voorwaarden via een gestandaardiseerde gebruikersinterface. Google Tag Manager zelf slaat geen informatie op gebruikersapparaten op en leest deze ook niet uit. De service voert ook geen onafhankelijke gegevensanalyses uit. Google Tag Manager geeft echter uw IP-adres door aan Google wanneer u een pagina opent en kan dit daar opslaan. Het kan ook worden doorgegeven aan servers van Google LLC. in de VS is mogelijk.

Deze verwerking wordt alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a GDPR. Zonder deze toestemming wordt Google Tag Manager niet gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11) Retargeting/remarketing en het bijhouden van conversies

11.1 Google Ads Remarketing

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van de volgende aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw internet- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie van uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op internet bekijkt, te personaliseren. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Voor dit doel koppelt Google tijdelijk uw persoonlijke gegevens met Google Analytics-gegevens om doelgroepen te creëren. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. Zonder deze toestemming wordt er geen retargetingtechnologie gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze service te deactiveren in de "cookie consent tool" op de website.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.2 Google Ads conversietracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, als onderdeel van Google Ads, de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

We gebruiken Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites met behulp van reclamemateriaal (zogenaamde Google Adwords). We kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in relatie tot de gegevens van de reclamecampagne. Ons doel is om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de gemaakte advertentiekosten te maken.

De cookie voor conversietracering wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen over het algemeen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. Klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Als onderdeel van het gebruik van Google Ads kunnen persoonlijke gegevens ook worden verzonden naar de servers van Google LLC. in de Verenigde Staten.

Meer informatie over de verwerking van Google Ads Conversion Tracking en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologieën/partner-sites

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "cookie consent tool" op de website te deactiveren.

U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Conversion Tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://www.google.com/instellingen/ advertenties/pluginhl=nl

Om gebruikers van wie we de gegevens hebben ontvangen in het kader van zakelijke of soortgelijke relaties nog beter te kunnen targeten, gebruiken we een functie voor het matchen van klanten als onderdeel van Google Ads. Hiervoor sturen we één of meer bestanden met samengevoegde klantgegevens (voornamelijk e-mailadressen en telefoonnummers) elektronisch naar Google. Google heeft geen toegang tot duidelijke gegevens, maar versleutelt de informatie in de klantenbestanden automatisch tijdens het overdrachtsproces met behulp van een speciaal algoritme. De gecodeerde informatie kan vervolgens alleen door Google worden gebruikt om deze toe te wijzen aan bestaande Google-accounts die de betrokkenen hebben ingesteld. Hierdoor kunnen gepersonaliseerde advertenties worden weergegeven in alle Google-services die zijn gekoppeld aan de betreffende Google-account.

Klantgegevens worden alleen doorgegeven aan Google als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven conform art. 6 lid 1 letter a GDPR. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over de gegevensbeschermingsmaatregelen van Google met betrekking tot de functie voor het matchen van klanten vindt u hier: https://support.google.com/google-advertenties/antwoord/6334160hl=nl&ref_onderwerp=10550182
Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de/beleid/privacy/

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.3 Google Ads conversietracking zonder cookies

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, als onderdeel van Google Ads, de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

We gebruiken Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites met behulp van reclamemateriaal (zogenaamde Google Adwords). We kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in relatie tot de gegevens van de reclamecampagne. Ons doel is om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de gemaakte advertentiekosten te maken.

Deze website gebruikt Google Ads Conversion Tracking uitsluitend zonder het gebruik van cookies, wat betekent dat de dienst op geen enkel moment cookies op uw eindapparaat plaatst.

In plaats daarvan wordt het lokale geheugen van uw browser gebruikt om een door Google toegewezen individuele ID op te slaan, waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Hiervoor wordt bepaalde gebruikersinformatie via de ID verwerkt.

De ID wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van Google Ads klanten. De informatie die op deze manier wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten komen te weten hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies.

Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Bij het gebruik van Google Ads kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS. Meer informatie over de verwerking van Google Ads Conversion Tracking en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologieën/partner-sites

Als de verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang in de statistische evaluatie van het succes van onze reclamecampagnes.
Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de/beleid/privacy/

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.4 Google Ads conversietracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, als onderdeel van Google Ads, de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). We gebruiken Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. We kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in relatie tot de gegevens van de reclamecampagne. Ons doel is om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de gemaakte advertentiekosten te maken.

De cookie voor conversietracering wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen over het algemeen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. Klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Bij het gebruik van Google Ads kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de Verenigde Staten.

Meer informatie over de verwerking van Google Ads Conversion Tracking en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologieën/partner-sites

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "cookie consent tool" op de website te deactiveren.

U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Conversion Tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://www.google.com/instellingen/ advertenties/pluginhl=nl

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts beperkt beschikbaar zijn als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.
Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de/beleid/privacy/

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.5 Google Marketing Platform

Deze website maakt gebruik van de online marketingtool Google Marketing Platform van de operator Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("GMP").

GMP gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om bij te houden welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast kan GMP cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die gerelateerd zijn aan advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van GMP ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt en via deze website een aankoop doet. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonlijke informatie.
Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google.

Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van deze tool verzamelt en informeren u daarom op basis van onze kennis als volgt: Door de integratie van GMP ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt bezocht of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een Google-dienst bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat. Bij gebruik van GMP kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "cookie consent tool" op de website te deactiveren.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Je kunt het privacybeleid van GMP by Google hier vinden: https://www.google.de/beleid/privacy/

12) Pagina functionaliteiten

12.1 Vimeo

Deze website maakt gebruik van plugins om video's van de volgende aanbieder weer te geven en af te spelen: Vimeo.com, Inc, 330 West 34th Street, 10th Floor, New York, NY 10001, USA.

Wanneer je een pagina op onze website opent die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van de provider om de plugin te laden. Tijdens dit proces wordt bepaalde informatie, waaronder je IP-adres, doorgestuurd naar de provider.

Als het afspelen van ingesloten video's wordt gestart via de plugin, gebruikt de aanbieder ook cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen, afspeelstatistieken samen te stellen en misbruik te voorkomen.

Als u tijdens uw bezoek aan de site bent aangemeld bij een gebruikersaccount bij de aanbieder, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw account worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u op de afspeelknop klikt.

Alle bovengenoemde verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren via de "cookie consent tool" op de website.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

12.2 Youtube

Deze website maakt gebruik van plugins om video's van de volgende aanbieder weer te geven en af te spelen: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC, VS

Wanneer je een pagina op onze website opent die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van de provider om de plugin te laden. Tijdens dit proces wordt bepaalde informatie, waaronder je IP-adres, doorgestuurd naar de provider.

Als het afspelen van ingesloten video's wordt gestart via de plugin, gebruikt de aanbieder ook cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen, afspeelstatistieken samen te stellen en misbruik te voorkomen.

Als u tijdens uw bezoek aan de site bent aangemeld bij een gebruikersaccount bij de aanbieder, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw account worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u op de afspeelknop klikt.

Alle bovengenoemde verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren via de "cookie consent tool" op de website.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

12.3 Google-kaarten

Deze website maakt gebruik van een online kaartendienst van de volgende provider: Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie te visualiseren. Als u deze service gebruikt, ziet u onze locatie en kunt u ons gemakkelijker vinden.

Informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) wordt naar de servers van Google verzonden en daar opgeslagen zodra u de subpagina's oproept waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd; dit kan ook overdracht naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw Google-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) op als gebruiksprofielen en analyseert deze.

De verzameling, opslag en evaluatie worden uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR op basis van het gerechtvaardigde belang van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van Google-websites. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in verband met het gebruik van Google Maps, hebt u ook de mogelijkheid om de webdienst Google Maps volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.

Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

12.4 Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we de CAPTCHA-service van de volgende provider: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC, VS. De aanbieder gebruikt "Google Fonts", d.w.z. lettertypen die door Google van internet zijn gedownload, voor het visuele ontwerp van het Captcha-venster. Er wordt geen andere informatie verwerkt dan de informatie die al via de ReCaptcha-functionaliteit aan Google is doorgegeven.

De service controleert of een invoer wordt gedaan door een natuurlijke persoon of door misbruik door machines en geautomatiseerde verwerking, en blokkeert spam, DDoS-aanvallen en soortgelijke geautomatiseerde kwaadwillige toegang. Om er zeker van te zijn dat een actie wordt uitgevoerd door een persoon en niet door een geautomatiseerde bot, verzamelt de provider het IP-adres van het gebruikte eindapparaat, identificatiegegevens van het gebruikte type browser en besturingssysteem en de datum en duur van het bezoek en stuurt deze ter evaluatie door naar de servers van de provider.

De wettelijke basis is ons legitieme belang bij het vaststellen van individuele verantwoordelijkheid op het internet en het voorkomen van misbruik en spam in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

13) Gereedschap en diversen

Hulpmiddel voor cookietoestemming

Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "cookietoestemmingstool" om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming is vereist. De "cookie-toestemmingstool" wordt aan gebruikers getoond wanneer zij de website bezoeken in de vorm van een interactieve gebruikersinterface waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door een vakje aan te vinken. Door de tool te gebruiken, worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming is vereist alleen geladen als de betreffende gebruiker toestemming geeft door het betreffende vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daar toestemming voor is gegeven.

De tool plaatst technisch noodzakelijke cookies om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden hierbij niet verwerkt.

Als in individuele gevallen persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt voor het opslaan, toewijzen of vastleggen van cookie-instellingen, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang in een wettelijk compliant, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus in een wettelijk compliant ontwerp van onze website.

Een andere rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. c GDPR. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de respectieve toestemming van de gebruiker.

Waar nodig hebben we een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Meer informatie over de operator en de instellingsopties van de cookietoestemmingstool vindt u rechtstreeks in de overeenkomstige gebruikersinterface op onze website.

14) Rechten van de betrokkene

14.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten (rechten op toegang en interventie) ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefeningsvereisten:

 • Recht op informatie conform art. 15 GDPR;
 • Recht op rectificatie volgens art. 16 GDPR;
 • Recht op wissen conform art. 17 GDPR;
 • Recht op beperking van de verwerking volgens Art. 18 GDPR;
 • Recht op informatie in overeenstemming met art. 19 GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid conform Art. 20 GDPR;
 • Recht om verleende toestemming in te trekken conform Art. 7 (3) GDPR;
 • Recht om een klacht in te dienen conform Art. 77 GDPR.

14.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN ALS ONDERDEEL VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE.

ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WE BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN ALS WE DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS.

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR, STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN.

15) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens wordt bepaald door de betreffende rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - daarnaast door de betreffende wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen onder handels- en belastingwetgeving).

Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, worden de betreffende gegevens opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of vergelijkbare verplichtingen op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor het nakomen van een contract of het initiëren van een contract en/of we niet langer een legitiem belang hebben bij verdere opslag.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar overeenkomstig Art. 21 para. 1 GDPR uitoefent, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Bij het verwerken van persoonsgegevens voor direct marketing op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar uitoefent in overeenstemming met Art. 21 para. 2 GDPR.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.